Chemap Agro s.r.o.

Můra kapustová

Latinský název: Mamestra oleracea (L.)
Slovenský název: Mora kelová
Německý název: Erbseneule
Anglický název: Bright pea moth, Bright-line brown-eyes moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Můrovití - Noctuidae

Hostitelské rostliny

Druhy brukvovitých.

Škodlivost

V listech vykousané otvory, později listy ožrané tak, že z nich zůstanou jen silnější žebra. Uvnitř hlávek zelí, kapusty i růžic květáku vyžrané chodby s trusem a se zahnívajícími zbytky. Vyskytuje se pravidelně. Znehodnocuje zeleninu žírem a výkaly.

Hospodářský význam

Vyskytuje se pravidelně. Znehodnocuje zeleninu žírem a výkaly.

Popis

Motýli jsou šedohnědí.

Vajíčka jsou polokulovitá, jasně zelená, kladená ve skupinách.

Životní cyklus

Motýli 1. generace létají koncem května a v červnu, 2. generace koncem srpna a v září. Jsou aktivní večer a v noci. Na spodní stranu nejstarších listů kladou skupiny vajíček po 10 až 200 kusech. Housenky žijí zpočátku ve skupinách, později se rozlézají. Přes den se zdržují v horní vrstvě půdy nebo pod zbytky rostlin. V noci vylézají k žíru. Zpočátku vykusují vnější listy. Po dosažení délky 1 cm se začínají zavrtávat do růžic květáku a do hlávek. Kuklí se v půdě. Kukly přezimují.

Délka vývoje silně závisí na počasí. Optimální je teplota mezi 18 až 22 °C. Nízké teploty, kolem 10 °C a nižší, i vysoké teploty, nad 30 °C, jsou pro můry nepříznivé.

Ekologie

Délka období kladení vajíček a jejich vývoje závisí na počasí. Optimální je teplota mezi 18 až 22°C. Nízké teploty (kolem 10°C a nižší) i vysoké teploty (nad 30°C) jsou pro můry nepříznivé. Mezi přirozené nepřátele můr patří vosičky rodu Trichogramma, kuklice, lumci, lumčíci a především viry způsobující polyedrii.

Insekticidy

STEWARD  Koupit přípravek  |  TRICHOPLUS    | 
detail