Chemap Agro s.r.o.

Obaleč meruňkový

Latinský název: Enarmonia formosana (Scopoli), syn. E. woeberiana, Cydia woeberiana, Laspeyresia woeberiana
Slovenský název: Obaľovač kôrový
Německý název: Rindenwickler, Obstbaumrindenwickler, Gumiwickler
Anglický název: Cherry bark tortrix
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Především starší třešně, višně, slivoně, meruňky a jabloně i hrušně

Škodlivost

Na kůře především starších stromů jsou od úrovně půdy do výšky asi 50 cm zřetelné kompaktní oranžové kupičky trusu a pilin. V místech napadení se objevuje klejotok.

Hospodářský význam

Housenky vyhlodávají na rozhraní lýka a dřeva rozlehlé systémy chodeb. Protože samičky kladou především do míst již dříve tímto obalečem napadených a poškozených, napadení se stále rozšiřuje. Dlouhodobější poškození způsobuje odumírání větví a celých stromů.

Popis

Uvnitř chodbiček až 11 mm dlouhé, hnědavé, nazelenalé, případně narůžovělé housenky se světle hnědou hlavou a světle šedohnědým hřbetním a análním štítkem.

Motýli jsou pestře zbarvení a mají rozpětí křídel asi 15 mm. Základní zbarvení je tmavohnědé se zlatožlutými a oranžovými kresbami.

Životní cyklus

Obaleč meruňkový má ve střední Evropě dvě generace. Dorostlé housenky přezimují hlouběji ve dřevě napadeného stromu. Na jaře se housenky kuklí a motýli se líhnou koncem dubna a začátkem května. Samičky kladou vajíčka do štěrbin v kůře stromů, nejčastěji do již dříve napadených míst, případně do míst poškozených mrazem, na jabloních přednostně poblíž míst napadených nesytkou jabloňovou. Housenky se po vylíhnutí zažírají do kůry a prodělávají svůj vývoj uvnitř kmene. Zde se i kuklí. V červenci a srpnu se líhnou motýli druhé generace.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Nepřímá ochrana

Ošetřovat místa napadení kůry stromů.

Chemická ochrana

Postřik organofosfáty týden po hlavní letové vlně 1. generace v květnu a opět proti 2. generaci týden po hlavní letové vlně koncem července a v srpnu.
detail