Chemap Agro s.r.o.

Obaleč modřínový

Latinský název: Zeiraphera diniana (Gn.)
Slovenský název: Obaľovač smrekovcový
Německý název: Graue Lärchenwickler
Anglický název: Cembran pine budmoth, Larch bud moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Smrk, modřín, jehličnany

Škodlivost

Škodlivost obaleče modřínového spočívá v kombinovaném poškození napadených stromů žírem a opadem starších ročníků vlivem imisních stresů; víceleté žíry u stromů nesoucích pouze několik ročníků jehličí kriticky snižovaly asimilační plochu a porosty přímo existenčně ohrožovaly.
V současnosti se ve většině horských oblastí počet ročníků jehličí u smrkových porostů opět postupně zvyšuje, a tak případné budoucí přemnožení, alespoň v prvních letech, nemusí vyvolávat takové obavy, jako tomu bylo v minulých desetiletích. Jako kalamitní škůdce však obaleč modřínový podléhá povinnosti zpřísněné kontroly, a proto by žádné jeho přemnožení nemělo od samého počátku ujít pozornosti lesníků.
Pro jeho kontrolu jsou k dispozici účinné a dostatečně přesné kontrolní metody, počínaje kontrolou intenzity rojení dospělců pomocí feromonových pastí a konče okulárním hodnocením výskytu poškozených letorostů na vzorníkových stromech.

Hospodářský význam

Může způsobit kalamitní poškození.

Popis

Obaleč modřínový je druh značně plastický a proměnlivý, který se v Evropě vyskytuje v několika potravních formách, vázaných na různé druhy jehličnatých dřevin. Kromě nám známé smrkové formy, jejíž housenky se vyvíjejí na mladém smrkovém jehličí, se v oblasti Alp vyskytuje a pravidelně přemnožuje forma vázaná na modřín, a především ze severní Evropy je dále známa forma, žijící na borovici. Zmíněné formy se kromě potravní specializace liší také vzhledem housenek (hlavně mírou jejich pigmentace), a dospělci také vylučováním specifických pohlavních atraktantů (feromonů).

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Poznámky

V lesnictví škodí mnoho dalších škůdců ze skupiny obalečů:

Obaleč borový Blastesthia turionela (L.) Jehličnany

Obaleč dubinový Aleimma loeflingiana (L.) Dub

Obaleč dubový Tortix viridana (L.) Dub

Obaleč hálčivý Cidia milleniana (Adam.) Jehličnany

Obaleč hlohový Archips crataeganus (Hbn.) Dub

Obaleč jedlový Choristoneura muriana (Hbn.) Jedle, Modřín

Obaleč korunový Epinotia nigricana (H.S.) Jedle, Modřín

Obaleč pryskyřičný Retinia resinella (L.) Jehličnany

Obaleč prýtový Rhyacionia buoliana (Den et. Schiff.) Jehličnany

Obaleč přeslenový Cidia pactorana (Zell.) Smrk

Obaleč smrkový Epínotia tedela (Cl.) Smrk

Obaleč šiškový Cydia strobilela (L.) Smrk
detail