BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Obaleč obilní

Latinský název: Cnephasia pasiuana (Hübner), syn. Cnephasia pumicana (Zeller)
Slovenský název: Obaľovač poľný
Německý název: Kleiner Graswickler
Anglický název: Meadow shade moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Obaleč obilní je polyfág - významné škody způsobuje jen na obilninách.

Škodlivost

Miny v listech. Zprvu vypadají jako nenápadné, 5-8 mm dlouhé nekrotické čárky. Později se prodlužují a rozšiřují. Okénkování a okrajový žír na listech. Požerky stébla pod klasem, požerky na obilkách, částečná nebo úplná běloklasost.

Hospodářský význam

Vyskytuje se ve škodlivém množství jen v některých letech a to jen lokálně v nejjižnějších částech republiky. Obvykle napadá jen okraje porostů. K plošnému napadení dochází jen při přemnožení a při větrném počasí v období migrace housenek. Housenky snižují výnos a znehodnocují zrno.

Popis

Dospělci jsou šedí nenápadní motýlci s rozpětím křídel 15-20 mm.

Vajíčka jsou oválná, běložlutá, později načervenalá, 0,5 mm dlouhá. Larvy jsou oranžově žluté. Dosahují délky 11-13 mm.

Životní cyklus

Motýli létají počátkem léta v noci. Vajíčka kladou na kmeny a větve stromů. Vylíhlé housenky nepřijímají potravu a přezimují v trhlinách v zámotcích. Na jaře se při teplotách 13 °C probouzejí, předou vlákno a větrem jsou rozneseny po okolních polích. Nejprve minují v listech, později okusují okraje listů a listy okénkují. Pak nakusují stébla pod klasem a okusují obilky v klasech.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Chemická ochrana

Pro monitorování škůdce lze použít feromonový lapač. V ČR není registrován proti obaleči obilnímu žádný přípravek.

Insekticidy

HUNTER SPU    |  JAGER    |  KAISO SORBIE    | 
Housenka obaleče obilního na klasu ozimé pšenice (foto©Josef Pozděna)

Housenka obaleče obilního na klasu ozimé pšenice (foto©Josef Pozděna)

Mladá housenka obaleče (foto©Josef Pozděna)

Mladá housenka obaleče (foto©Josef Pozděna)

Detail hlavové části (foto©Josef Pozděna)

Detail hlavové části (foto©Josef Pozděna)

Po vyžrání obilek zůstávají jen obalové vrstvy (foto©Josef Pozděna)

Po vyžrání obilek zůstávají jen obalové vrstvy (foto©Josef Pozděna)

Poškození velké části vrcholové části klasu (foto©Josef Pozděna)

Poškození velké části vrcholové části klasu (foto©Josef Pozděna)

detail