BASF
BASF
BASF

AGRA

Obaleč ovocný

Latinský název: Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller)
Slovenský název: Obaľovač ovocný
Německý název: Fruchtschalenwickler
Anglický název: Tortrice verde
Agrinova

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Jabloň, hrušeň a jiné ovocné dřeviny

Škodlivost

Na jaře bělavým předivem podélně spředené listy. Na spodní straně listů požerky nebo listy skeletované. Později bývají listy připředené k větvičkám a plodům a plody okousané. Na konci výhonků spředené listy.

Popis

Na ovocných dřevinách i na jiných listnatých dřevinách se vyskytují zelené housenky s tmavšími skvrnami na hnědém štítě. Svinují listy. Do roka se vyvine 1-2 generace. Housenky 1. generace škodí v květnu a červnu, 2. generace v červenci.

Motýli létají od června do září.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Insekticidy

AFFIRM    |  CORAGEN 20 SC    |  DELFIN WG    |  INTEGRO    |  LEPINOX PLUS  Koupit přípravek  |  SPINTOR  Koupit přípravek  |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    | 
detail