Chemap Agro s.r.o.

Obaleč růžový

Latinský název: Cacoecia rosana (L.) syn. Archips rosana (L.)
Slovenský název: Obaľovač hnedasty
Německý název: Heckenwikler
Anglický název: Rose leaf roller, Rose tortrix moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Všechny ovocné a četné jiné listnaté dřeviny.

Škodlivost

Svinuté listy, většinou podélně. V čepelích listů vykousané díry. Okousané plody, často pod připředenými listy.

Hospodářský význam

Housenky někdy způsobují značné škody.

Popis

Motýli jsou olivověhnědí. V rozpětí křídel měří 2,2 cm.

Vajíčka jsou nejprve jasně, později tmavozelená.

Housenky jsou zelené, s tmavší hřbetní čarou, kukly žlutohnědé.

Životní cyklus

Přezimují vajíčka. V květnu se líhnou housenky. Zprvu žijí pohromadě ve společném předivu. Později svíjejí listy, většinou podélně. Do čepelí listů vykusují otvory a stěhují se do dalších. Ožírají plody, často pod připředenými listy. Housenky jsou velmi pohyblivé. Při doteku sebou mrskají a spouštějí se po vlákně k zemi. V polovině června se kuklí v záhybech listů. V červnu a červenci samičky kladou vajíčka ve skupinkách na kůru kmenů a větví. Polepují je rychle tuhnoucí blankou.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.
detail