Chemap Agro s.r.o.

Obaleč slivoňový

Latinský název: Grapholita lobarzewskii
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Jádroviny, peckoviny

Insekticidy

ISOMATE OFM ROSSO    | 
detail