Chemap Agro s.r.o.

Obaleč východní

Latinský název: Cydia molesta (Busck) syn. Grapholitha molesta, Laspeyresia molesta
Slovenský název: Plodokaz broskyňový
Německý název: Pfirsichtriebbohrer, Pfirsichwickler
Anglický název: Oriental peach moth, Oriental fruit moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Broskvoně, meruňky, višně, slívy, hrušně, jabloně, kdouloně aj.

Škodlivost

Vadnutí a usýchání výhonků. Červivost plodů.

Hospodářský význam

Škodí hlavně na broskvoních. Znehodnocuje plody, oslabuje stromy

Popis

Motýlci mají přední křídla fialově hnědá, směrem k lemu světlejší, téměř jednobarevná. Spodní křídla jsou jednobarevně tmavá.

Housenky jsou světle růžové. Dosahují délky 1 cm.

Životní cyklus

Přezimují dorostlé housenky v kokonech, podobně jako housenky obaleče jablečného. Kokony bývají umístěny v prasklinách kůry, v úžlabí větví, v půdě, na stéblech trav i jinde. Kuklí se na jaře. Motýli 1. generace létají koncem dubna a začátkem května. Samičky kladou vajíčka na listy a výhonky větví obvykle, až když stromy začnou kvést. Vylíhlé housenky vyžírají výhonky, někdy i plody. Výhonky vadnou a usychají. Motýli 2. generace létají od konce června do začátku srpna. Let motýlů 2. generace splývá s letem 3. generace. Housenky 2.a 3. generace napadají plody. Často vnikají do plodů v okolí stopky nebo pronikají stopkou až k pecce.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Poznámky

Signalizace

Ke sledování letu motýlů a signalizaci optimálního termínu ošetření je možné použít feromonové lapače

Biolatrap CM
Deltastop CM

Insekticidy

DECIS PROTEC  Koupit přípravek  |  LEPINOX PLUS  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    |  VOLIAM TARGO    | 
obaleč východní - poškození letorostů broskvoně (foto Jaroslav Rod)

obaleč východní - poškození letorostů broskvoně (foto Jaroslav Rod)

detail