Chemap Agro s.r.o.

Obaleč zahradní

Latinský název: Archips podanus (Scopoli)
Německý název: bräunlicher Obstbaumwickler
Anglický název: great brown twist, fruit tree tortrix, large fruit tree tortrix
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Insekticidy

CORAGEN 20 SC    |  INTEGRO    |  LEPINOX PLUS  Koupit přípravek  |  SPINTOR  Koupit přípravek  |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    | 
obaleč zimolezový - poškození povrchu jablka (foto Jaroslav Rod)

obaleč zimolezový - poškození povrchu jablka (foto Jaroslav Rod)

detail