BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Obaleč zimolézový

Latinský název: Adoxophyes orana (Fischer von Rösslerstamm), syn. A. reticulana (Hübner),
Německý název: Apfelschalenwickler
Anglický název: Summer fruit tortrix moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Jabloň, hrušeň a jiné ovocné dřeviny

Škodlivost

Na jaře bělavým předivem podélně spředené listy. Na spodní straně listů požerky nebo listy skeletované. Později bývají listy připředené k větvičkám a plodům a plody okousané. Na konci výhonků spředené listy.

Hospodářský význam

Housenky znetvořují plody a místně mohou způsobit až 80 % ztráty na výnosech.

Popis

Motýli měří v rozpětí křídel 2,2 cm. Přední křídla samců jsou červenožlutá, samic šedohnědá. V klidu jsou křídla střechovitě složená.

Housenky jsou tmavozelené nebo bronzově zelené.

Vajíčka mají okrouhlý tvar a jsou žlutá.

Životní cyklus

Přezimují nedorostlé housenky v pavučinkovém zápředu pod kůrou, v úžlabí větviček apod. V polovině března až začátkem dubna housenky vnikají do rašících pupenů a ožírají výhonky. Často se stěhují z jednoho pupenu do dalšího. Později housenky spřádají listy v podélné, někdy i v příčné smotky. Listy ožírají, někdy skeletují. Kuklí se v zápředu v místě žíru. Od konce května létají dospělci. Vajíčka kladou ve skupinách na listy a překrývají je tuhnoucí kapalinou. Housenky ožírají listy i plody. Plody následně zahnívají. V polovině července létají imaga 2. generace. Housenky vylíhlé z nakladených vajíček ožírají plody a přezimují v zimních úkrytech.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Insekticidy

CORAGEN 20 SC    |  EXIREL    |  INTEGRO    |  LEPINOX PLUS  Koupit přípravek  |  RAK 3 + 4    |  SPINTOR  Koupit přípravek  |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    | 
detail