BASF
BASF
BASF

AGRA

Octomilka japonská

Latinský název: Drosophila suzukii
Slovenský název: Drozofila japonská
Německý název: Kirschessigfliege
Anglický název: Cherry drosophila
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Octomilkovití - Drosophilidae

Hostitelské rostliny

Aktinidie, tomel, fíkovník, jahodník, třešeň, švestka, broskvoň, meruňka, ostružiník, maliník, brusnice, réva

Škodlivost

Škody jsou způsobovány larvami, které se živí dužinou dozrávajících plodů. V místech žíru larev se na plodech objevují vpadlé oblasti nebo skvrny. Napadené plody se deformují, měknou a často jsou sekundárně napadány houbovými a bakteriálními infekcemi.

Hospodářský význam

Zavlečený druh, který se invazním způsobem velice rychle šíří do nových oblastí, kde působí závažné škody. Napadené plody jsou neprodejné a podléhají rychlé zkáze.

Popis

Drobné mušky o velikosti 2–4 mm, hnědé oči. Vyznačují se krátkými tykadly zakončenými ochmýřenou štětinou, hlava a hruď hustě ochlupené. Dalším znakem je žilkování křídel.

Tělo dospělců j žlutohnědé s černými pruhy na zadečku a jasně červené oči. Samci jsou 2,6–2,8 mm velcí, jejich typickým znakem je tmavá skvrna na předním okraji křídel a tarsální hřebeny. Samice jsou 3,2–3,4 mm velké, bez typických samčích znaků. Mají velké, ostré, pilovitě ozubené kladélko.

Vajíčka průsvitná, mléčně bílá, lesklá.

Larvy bělavé až krémové, válcovité, v přední části těla zúžené, asi 3,5 mm velké a v průběhu vývoje vytvářejí 3 instary.

Kukla je ukryta v červenohnědém, asi 2–3 mm dlouhém soudečkovitém pupáriu.

Životní cyklus

Vyznačuje se rychlým vývojem, který je závislý na teplotě - při teplotě 25 °C 8–10 dnů, při teplotě 15 °C 21–25 dnů. V optimálních klimatických podmínkách může ročně dosahovat až 15 generací. Dospělci žijí 3–9 týdnů a zastupují stadium, které přezimuje. Jejich aktivita je ukončena v listopadu, když minimální teploty poklesnou pod 5 °C.

Páření nastává 2–3 dny po vylíhnutí. Do jednoho plodu je samicí nakladeno 1–3 vajíčka, v průběhu života může naklást 200–400 vajíček. Stadium vajíčka trvá 4–16 týdnů.

Škodlivost

Vzhledem k invaznímu původu škůdce se ošetřuje při zjištění jeho výskytu, aby se zabránilo dalšímu šíření.

Nepřímá ochrana

Podpora predátorů a parazitoidů. V případě parazitoidů lze potenciálně využít některé druhy lumčíkovitých (Braconidae) nebo dravá ploštice Orius insidiosus z čeledi hladěnkovitých (Anthocoridae).

Chemická ochrana

V ČR není registrovaný žádný přípravek proti tomuto škůdci. K ošetření plodin lze využít vedlejší účinnost přípravků používaných v rámci systému ochrany proti jiným druhům hmyzu. (u třešní např. při ochraně proti vrtuli třešňové). Účinná ochrana se neobejde bez opakovaného ošetření.

Insekticidy

BENEVIA    |  EXIREL    |  SPINTOR  Koupit přípravek  | 
detail