Chemap Agro s.r.o.

Pestřice trojtečná

Latinský název: Geomyza tripunctata
Slovenský název: Pestrička mätonohová
Německý název: Grasfliegen, Saftfliegen, Wiesenfliegen
Anglický název: Cereal fly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Pestřicovití - Opomyzidae

Hostitelské rostliny

Obilniny, kukuřice

Popis

Je to šedavá, asi 3 mm dlouhá štíhlá muška se třemi hnědými skvrnami.
Larvy jsou bělavé, 6 až 8 mm dlouhé. Samičky na podzim kladou vajíčka do okolí rostlin pšenice v hloubce do 3 cm, kde přezimují. Začátkem března se líhnou larvy, které vnikají za listy a vyžírají vegetační vrchol.
Po 35 až 40 dnech se v půdě kuklí a v druhé polovině června se líhnou dospělci nové generace. Poškození rostlin je podobné jako u bzunky ječné, na rozdíl od ní však larvy pestřic nemigrují do ostatních výhonů.
Napadené srdéčkové listy nejprve žloutnou, později srdéčko a celá odnož zasychá.Pestřice patří k druhům s lokálním výskytem.
Ochrana je podobná jako proti bzunce ječné, tedy především moření osiva. Proti larvám jsou insekticidy málo účinné

Insekticidy

SONIDO    | 
detail