Chemap Agro s.r.o.

Píďalka tmavoskvrnáč

Latinský název: Bupalus piniarius (L.)
Slovenský název: Piadivka tmavoškvrnná
Německý název: Gemeiner Kiefernspanner
Anglický název: Pine motk, Bordered white, Bordered whitebeauty moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Píďalkovití - Geometridae

Hostitelské rostliny

Borovice

Škodlivost

Housenky postupují v žíru od okraje do středu korun stromů. Silněji napadají vnitřní partie porostů.

Hospodářský význam

K přemnožení dochází v porostech 2–4 věkové skupiny.

Popis

Housenky jsou zelenavé s výraznými pásy po celé délce těla.

Životní cyklus

Škůdce přezimuje v půdě ve stadiu kukly. V průběhu května a června se líhnou dospělci, kteří následně kladou vajíčka na jehličí. Housenky se po ukončení žíru kuklí v půdě.

Škodlivost

3-7 životaschopných kukel na 1 m2, podle stáří a zakmenění porostu.
Po nakladení je kritický počet 350-400 vajíček na 1 kg jehličí.

Biologická ochrana

Přípravky na bázi bakterie Bacillus thuringiensis.

Chemická ochrana

Použití povolených insekticidů v případě výskytu škůdce.

Ochranu je třeba provést v ranných vývojových stádiích.
detail