Chemap Agro s.r.o.

Pilatka modřínová

Latinský název: Pristiphora laricis (Htg.)
Slovenský název: Piliarka smrekovcová
Německý název: Kleine Lärchenblattwespe
Anglický název: small larch sawfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Hostitelské rostliny

Modřín

Škodlivost

Housenice požírají mladé výhonky i starší jehlice a způsobují až holožír.

Popis

Vyskytuje se hlavně ve vyšších polohách nad 500 m n. m..

Životní cyklus

Přezimují larvy v půdě v zámotku. Na jaře se kuklí. Na konci dubna a v květnu vylétávají noví dospělci, kteří kladou vajíčka.

Škodlivost

Při zjištění více než 50 zámotků na m2 je nutná ochrana.
detail