Chemap Agro s.r.o.

Pilatka smrková

Latinský název: Pristiphora abietina (Christ.)
Slovenský název: Piliarka smreková
Německý název: Kleinen Fichtenblattwespe
Anglický název: gregarious spruce sawfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Hostitelské rostliny

Smrk

Škodlivost

Housenice požírají mladé jehlice a výhonky a způsobují až holožír.

Popis

Vyskytuje se hlavně v nižších polohách do 500 m n. m..

Životní cyklus

Přezimují larvy v půdě v zámotku. Na jaře se kuklí. Na konci dubna a v květnu vylétávají noví dospělci, kteří kladou vajíčka.

Škodlivost

Při zjištění více než 50 zámotků na m2 je nutná ochrana.
detail