BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Pilatka švestková

Latinský název: Hoplocampa minuta (Christ)
Slovenský název: Piliarka slivková
Německý název: Schwarze Pflaumensägewespe
Anglický název: Plum sawfly, Plum fruit sawfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Hostitelské rostliny

Slivoně, mirabelky, třešně, meruňky

Škodlivost

Opad mladých plodů, později starších plodů slivoní. Na každém plodu jsou 1-2 i 3 tmavé okrouhlé otvůrky. Vnitřek je vyplněn drtí a trusem. Zapáchá po štěnicích. Vyžrané jádro.

Hospodářský význam

Způsobuje červivost a předčasný opad plodů slivoní. Může zničit celou úrodu.

Popis

Tělo dospělé pilatky švestkové je téměř černé, 4-5 mm dlouhé. Křídla jsou průhledná.

Larvy jsou bělavé, žlutavé nebo zelenavě bílé. Mají 6 párů panožek.

Kukly jsou bílé, uložené v 6 mm dlouhých zápředech.

Vajíčka jsou bílá, lesklá, mírně ledvinovitého tvaru, 0,5 mm dlouhá.

Životní cyklus

Přezimují larvy v půdě v zámotku. Na jaře se kuklí. Dospělci se líhnou v době květu slivoní. Samičky kladou vajíčka jednotlivě do taštičkovitých zářezů, které vyřízly kladélkem v kališních lístcích květů. Larvy vyžírají dužinu plodů, později i měkké pecky. Přelézají z vyžraných plodů do nových. Každá larva zničí během svého života 3-4 plody. Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy, kde si spřádají zámotek a přezimují.

Nepřímá ochrana

Větší spadlé plody ihned sesbírat a zničit.

Půdu pod stromy na podzim nebo v předjaří odrýt a pohnojit žíravými hnojivy.

Insekticidy

CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  | 
pilatka švestková (foto Jaroslav Rod)

pilatka švestková (foto Jaroslav Rod)

detail