Chemap Agro s.r.o.

Pilatka topolová

Latinský název: Trichiocampus viminalis (Fall.)
Německý název: gelbe Pappelblattwespe
Anglický název: Poplar sawfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Hostitelské rostliny

Topol, Vrba

Škodlivost

Požírají sazenice s semenáčky topolů a vrb.

Životní cyklus

Přezimují larvy v půdě v zámotku. Na jaře se kuklí. Na konci dubna a v květnu vylétávají noví dospělci, kteří kladou vajíčka.

Chemická ochrana

Při výskytu použit některý z doporučených insekticidů.
detail