Chemap Agro s.r.o.

Plodomorka hrachová

Latinský název: Contarinia pisi (Winnertz)
Slovenský název: Plodomor hrachový
Německý název: Erbsengallmücke
Anglický název: Pea midge
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Bejlomorkovití - Cecydomyiidae

Hostitelské rostliny

Hrách, hrachor.

Škodlivost

Květní poupata zduřelá, zdeformovaná, nerozkvétají, opadávají. Kalich květů zduřelý, hálkovitě rozšířený, okvětní lístky deformované. Na vrcholových částech lodyhy se tvoří malé znetvořené lusky. Stěny lusků jsou křehké, porostlé uvnitř bílou plstí.

Hospodářský význam

Lokálně škodí především 1. generace.

Popis

Dospělci jsou cca 2 mm dlouzí, šedohnědí.

Larvy mají žlutobílé zbarvení, jsou až 3 mm dlouhé, beznohé a acephalní.

Životní cyklus

Dospělci létají v červnu. Samičky kladou vajíčka do květních základů, méně často do špiček výhonů. Larvy se po 2 týdnech kuklí v půdě. Koncem července a v srpnu se líhnou dospělci druhé, hospodářsky málo významné generace. Samičky kladou vajíčka na listy. Larvy přezimují. Na jaře se kuklí.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli jsou někteří blanokřídlí parazitoidi vajíček a larev.

Nepřímá ochrana

Včasný výsev časně kvetoucích odrůd. Dodržování osevního postupu. Hrách pěstovat nejdříve po 4 letech po sobě. Hrách vysévat nejméně 1 km od loňských porostů hrachu.

Insekticidy

DECIS FORTE    |  KARIS 10 CS    | 
plodomorka hrachová  (foto Jaroslav Rod)

plodomorka hrachová (foto Jaroslav Rod)

detail