Chemap Agro s.r.o.

Puklice švestková

Latinský název: Parthenolecanium corni (Bouché)
Slovenský název: Puklica slivková
Německý název: Zwetschenschildlaus
Anglický název: European fruit scale, Brown scale, Peach scale
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád:Sternorrhyncha
Čeleď: Puklicovití - Lecaniidae

Hostitelské rostliny

Slivoň, angrešt, vinná réva a jiné listnaté dřeviny.

Škodlivost

Krnění, usýchání a odumírání větví. Na větvích štítky puklic. Na listech medovice, později černě. Plody drobné, nedostatečně vyzrálé. Usychání větví.

Hospodářský význam

V některých letech se přemnožuje. Na listech pokrytých medovicí se rozvíjejí černě. Zesláblé dřeviny málo plodí. Mají drobné, nedostatečně vyzrálé plody. Větve usychají, dřevo nevyzrává, stromy v zimě vymrzají.

Popis

Larvy jsou ploché, elipsovité, 2 mm dlouhé, nejprve zelenožluté, později hnědočervené. Po 2. svlékání si tvoří štítek. Mladé samičky jsou okrově žluté, dospělé samičky červenohnědé, vypouklé, někdy zploštělé, 4-6 mm dlouhé, 3-4,5 mm široké a 1,5-2 mm vysoké, na povrchu pokryté šedavou vrstvou voskových vláken. Dospělí samečci jsou načervenalí nebo nahnědlí, 2,2 mm dlouzí. Mají jeden pár křídel.

Vajíčka jsou bílá, oválná a měří cca 0,3 mm.

Životní cyklus

Přezimují larvy 2. vývojového stupně, na kůře hostitelských dřevin, nebo při bázi stromů i mělce v půdě. Na jaře se larvy rozlézají a přisávají se na větve, nejčastěji na mladé letorosty s hladkou pokožkou. Po 2. svlékání ztrácejí nohy i tykadla a tvoří štítek. Samci na rozdíl od samiček procházejí stadii předkukly a kukly. Oplodněné i  neoplodněné samičky kladou vajíčka pod štítek. Podle počasí od poloviny června do konce července se larvy rozlézají a sají na rubu, řidčeji na líci listu. Po 1. svlékání se stěhují do zimních úkrytů.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli puklice švestkové jsou mimo jiné četné druhy chalcidek.

Nepřímá ochrana

Lepové pásy


1)Lepové pásy se umísťují na kmeny stromů podle návodu. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.

2)Lepidlo se nanáší na kmeny dřevin nejpozději v první polovině října. Nanáší se špachtlí ve výšce 1-1,5 m nad zemí v souvislé 1-2 mm tlusté vrstvě v podobě 8-10 cm širokého prstence. Kůra dřevin před nanášením lepu musí být důkladně očištěna a uhlazena.

3)Lepovými pásy nebo nátěry musí být současně opatřeny i kolíky umístěné u dřevin. Lepové pásy i nátěry musejí být pravidelně kontrolovány a zbavovány přilepeného hmyzu i mechanických nečistot. Jsou-li silně znečištěny, je nutné je obnovit.

Insekticidy

MOVENTO 100 SC    | 
detail