Chemap Agro s.r.o.

Rýhonosec řepný

Latinský název: Bothynoderes punctiventris (Germar)
Slovenský název: Ryhovec repovy
Německý název: Rübenderbrüsler
Anglický název: Beetroot weevil
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny

Řepa a některé jiné druhy merlíkovitých rostlin.

Škodlivost

Žír na vzcházejících a mladých rostlinkách. Později zakrnělé rostliny se zažloutlými a usýchajícími vnějšími listy. Na bulvě požerky.

Hospodářský význam

Nejvíce jsou ohroženy vzcházející a mladé rostliny řepy. V některých letech dochází k holožírům. Později žír larev na bulvách má za následek snížení cukernatosti.

Popis

Brouci jsou protáhlí, světle šedí až šedohnědí, 10-16 mm dlouzí, se silným válcovitým, nahoře plochým noscem.

Larva je špinavě bílá, s nažloutlou hlavou, zavalitá, beznohá, rohlíčkovitě ohnutá, až 30 mm dlouhá.

Životní cyklus

Přezimují většinou dospělci, řidčeji larvy nebo kukly, v půdě, v loňských řepništích, kde se vyvinuli. Brouci na jaře opouštějí půdu jen tehdy, jestliže je dostatečně suchá, obvykle ve druhé polovině března, hlavně však v dubnu. Do porostů vzcházející řepy se stěhují v několika etapách. Jsou schopni letu. Konají úživný žír. Od poloviny května kladou vajíčka do půdy, těsně k řepným rostlinkám. Larvy ožírají kořínky a vyhlodávají bulvu. Bulva se řádně nevyvíjí. Koncem července a začátkem srpna se larvy kuklí. Brouci se líhnou od srpna.

Ekologie

Brouci jsou teplomilní a suchomilní. Vyhledávají lehčí a teplejší půdy. Larvy se v suchých půdách vyvíjejí lépe než v půdách vlhkých. Teplé a suché počasí v průběhu kladení vajíček, to je během května a června, rozmnožování rýhonosců podporuje. Přirozenými nepřáteli jsou mimo jiné entomopatogenní houby a některé bakterie.

Nepřímá ochrana

Včasný výsev osiva do dobře připravené půdy zrychluje vývoj rostlin a snižuje nebezpečí poškození rostlin.
detail