Chemap Agro s.r.o.

Rýhonosec řepný

Latinský název: Bothynoderes punctiventris (Germar)
Slovenský název: Ryhovec repovy
Německý název: Rübenderbrüsler
Anglický název: Beetroot weevil
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny

Řepa a některé jiné druhy merlíkovitých rostlin.

Škodlivost

Žír na vzcházejících a mladých rostlinkách. Později zakrnělé rostliny se zažloutlými a usýchajícími vnějšími listy. Na bulvě požerky.

Hospodářský význam

Nejvíce jsou ohroženy vzcházející a mladé rostliny řepy. V některých letech dochází k holožírům. Později žír larev na bulvách má za následek snížení cukernatosti.

Popis

Brouci jsou protáhlí, světle šedí až šedohnědí, 10-16 mm dlouzí, se silným válcovitým, nahoře plochým noscem.

Larva je špinavě bílá, s nažloutlou hlavou, zavalitá, beznohá, rohlíčkovitě ohnutá, až 30 mm dlouhá.

Životní cyklus

Přezimují většinou dospělci, řidčeji larvy nebo kukly, v půdě, v loňských řepništích, kde se vyvinuli. Brouci na jaře opouštějí půdu jen tehdy, jestliže je dostatečně suchá, obvykle ve druhé polovině března, hlavně však v dubnu. Do porostů vzcházející řepy se stěhují v několika etapách. Jsou schopni letu. Konají úživný žír. Od poloviny května kladou vajíčka do půdy, těsně k řepným rostlinkám. Larvy ožírají kořínky a vyhlodávají bulvu. Bulva se řádně nevyvíjí. Koncem července a začátkem srpna se larvy kuklí. Brouci se líhnou od srpna.

Ekologie

Brouci jsou teplomilní a suchomilní. Vyhledávají lehčí a teplejší půdy. Larvy se v suchých půdách vyvíjejí lépe než v půdách vlhkých. Teplé a suché počasí v průběhu kladení vajíček, to je během května a června, rozmnožování rýhonosců podporuje. Přirozenými nepřáteli jsou mimo jiné entomopatogenní houby a některé bakterie.

Nepřímá ochrana

Včasný výsev osiva do dobře připravené půdy zrychluje vývoj rostlin a snižuje nebezpečí poškození rostlin.
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail