Chemap Agro s.r.o.

Štítenka červená

Latinský název: Epidiaspis betulae syn. Epidiaspis leperii (Signoret), Diaspis leperii
Slovenský název: Štítnička červená
Německý název: Rote Austernförmige Schildlaus, Rote Obstbaumschildlaus
Anglický název: Pear scale, Italian pear scale, Grey pear scale
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Štítenkovití - Diaspilidae

Hostitelské rostliny

Jabloně, hrušně i jiné dřeviny

Škodlivost

Usýchaní a odumíraní větví. Na větvích a kmenech štítky. Někdy i v několika vrstvách. Často jsou napadeny i plody.

Hospodářský význam

Předčasné odumírání stromů a keřů

Popis

Tělo samiček štítenky červené je vínově červené.

Životní cyklus

Přezimují samičky štítenky červené . Larvy se rozlézají v červnu a červenci. Do roka se vyvine jen jedna generace.

Ekologie

Významnými parazitoidy štítenek jsou chalcidky druhů Aphytis mytilaspidis, A.proclia, A. diaspidis a z predátorů slunéčko Adalia bipunctata.
detail