Chemap Agro s.r.o.

Štítenka hrušňová

Latinský název: Quadraspidiotus piri (Lichtenstein)
Slovenský název: Štítnička hrušková
Německý název: Nordische Gelbe Obstbaumschieldlaus, Apfelsinenfarbige Austernschildlaus
Anglický název: Pear scale
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Štítenkovití - Diaspilidae

Hostitelské rostliny

Jabloně, hrušně i jiné dřeviny

Škodlivost

Usýchaní a odumíraní větví. Na větvích a kmenech štítky. Někdy i v několika vrstvách. Často jsou napadeny i plody. Na plodech jabloní v místech sání štítenky vznikají červené skvrny.

Hospodářský význam

Předčasné odumírání stromů a keřů

Popis

Tělo samiček štítenky hrušňové je žluté.

Životní cyklus

Přezimují larvy 2. stupně. Larvy se rozlézají v červnu a červenci. Do roka se vyvine jen jedna generace.

Ekologie

Významnými parazitoidy štítenek jsou chalcidky druhů Aphytis mytilaspidis, A.proclia, A. diaspidis a z predátorů slunéčko Adalia bipunctata.
detail