Chemap Agro s.r.o.

Sviluška jabloňová

Latinský název: Bryobia rubrioculus
Slovenský název: Roztočec jabloňový
Německý název: Braune Spinnmilbe
Anglický název: Brown mite
Proseeds

Zařazení

Třída: Pavoukovci - Arachnoidea
Podtřída: Roztoči - Acarina
Řád: Prostigmata
Čeleď: Sviluškovití - Tetranychidae

Hostitelské rostliny

Ovoce, zelenina

Škodlivost

Na listech zpočátku světlé skvrnky. Listy postupně hnědnou, později nabývají bronzového zbarvení, zasýchají a předčasně opadávají.

Hospodářský význam

Na intenzivně chemicky ošetřovaných dřevinách se v ČR vyskytují převážně jen sviluška ovocná a sviluška chmelová. Svilušky stromová, jabloňová a rybízová samy o sobě pro nepatrné množství a vzácnost výskytu neškodí, mohou však přispět ke škodlivosti svilušky ovocné a svilušky chmelové.

Popis

Sviluška stromová je tmavě červená se dvěma prosvítajícími černými skvrnami na bocích. Velikostí se podobá svilušce chmelové. Přezimují dospělé samičky v různých úkrytech. Během vegetace samičky kladou převážně na spodní stranu listů kulatá oranžová vajíčka. Sviluška jabloňová je žlutě zbarvená, poněkud menší než sviluška chmelová. Přezimují citrónově žluté samičky. V průběhu vegetace samičky kladou drobná bělavá vajíčka do pavučinek na spodní straně listů. Sviluška rybízová je červenohnědá, poněkud větší než sviluška ovocná. Přezimují zimní vajíčka vykladená na kůře stromů. Samičky kladou letní vajíčka převážně na spodní stranu listů. Zimní i letní vajíčka jsou červeně zbarvená, kulatá. V průměru měří 0,1 mm.

Životní cyklus

Vývojový cyklus těchto druhů svilušek se podobá vývojovému cyklu svilušky ovocné a svilušky chmelové.

Poznámky

Další zajímavé stránky o svilušce ovocné:

University of California - USA
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r606400311.html

West Virginia University - USA
http://www.caf.wvu.edu/kearneysville/pest_month/insectfocusjuly.html

The Horticulture and Food Research Institute of New Zealand - Nový Zéland
http://www.hortnet.co.nz/publications/hortfacts/hf401005.htm

Insekticidy

KANEMITE 15 SC    |  MILBEKNOCK  Koupit přípravek  | 
sviluška ovocná - vrcní strana listu jabloně  (foto Jaroslav Rod)

sviluška ovocná - vrcní strana listu jabloně (foto Jaroslav Rod)

detail