Chemap Agro s.r.o.

Sviluška ovocná

Latinský název: Panonychus ulmi (Koch)
Slovenský název: Roztočec ovocný
Německý název: Obstbaumspinnmilbe
Anglický název: Fruit tree red spider mite

Zařazení

Třída: Pavoukovci - Arachnoidea
Podtřída: Roztoči - Acarina
Řád: Prostigmata
Čeleď: Sviluškovití - Tetranychidae

Hostitelské rostliny

Švestky, jabloně i jiné ovocné dřeviny a vinná réva.

Škodlivost

Zpomalený růst, listy drobně skvrnité. Při silném napadení od okrajů zasychají. Květenství sprchávají, někdy zasychají. Od září do dubna jsou pod bazálními očky na réví a v prasklinách borky přilehlého dvouletého dřeva vidět snůšky vajíček v podobě červeného prášku.

Hospodářský význam

V některých letech se svilušky přemnožují. Oslabují rostliny. Dřevo špatně vyzrává. V příštím roce je slabá násada květů.

Popis

Pohybliví jedinci jsou červeně zbarveni, 0,5-0,7mm velcí.

Zimní vajíčka jsou červená, cibulovitého tvaru, na vrcholu s nitkovitým výběžkem, velká 0,1 mm. Jsou kladena ve velkém množství na větve, převážně na větve obrácené na jižní stranu. Letní vajíčka jsou žlutozelená až sytě červená, tvarem i velikostí podobná zimním vajíčkům. Samičky je kladou hlavně na spodní stranu listů.

Životní cyklus

Přezimují zimní vajíčka. Larvy se líhnou koncem dubna. Zhruba koncem května a začátkem června se objevují dospělé samičky které kladou letní vajíčka na rub listů. Dospělci se vyvíjejí přes 7 vývojových stadií. Svilušky sají na spodní straně listů. Do roka se vytvoří 5-6 generací.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli svilušek jsou draví roztoči čeledi Phytoseidae. Sviluškám svědčí suché teplé počasí.

Poznámky

Další zajímavé stránky o svilušce ovocné:

University of California - USA
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r606400311.html

West Virginia University - USA
http://www.caf.wvu.edu/kearneysville/pest_month/insectfocusjuly.html

The Horticulture and Food Research Institute of New Zealand - Nový Zéland
http://www.hortnet.co.nz/publications/hortfacts/hf401005.htm

Insekticidy

BIOOL  Koupit přípravek  |  CAREO Postřik proti škůdcům    |  FLORAMITE 240 SC  Koupit přípravek  |  KANEMITE 15 SC    |  MASAI    |  MILBEKNOCK  Koupit přípravek  |  NISSORUN 10 WP  Koupit přípravek  |  NISSORUN 25 SC    |  ORTUS 5 SC  Koupit přípravek  |  PHYTOSEIULUS PERSIMILIS    |  SPIDEX    |  TYPHLODROMUS PYRI    |  VERTIMEC 1.8 EC  Koupit přípravek  | 
sviluška ovocná - vrcní strana listu jabloně  (foto Jaroslav Rod)

sviluška ovocná - vrcní strana listu jabloně (foto Jaroslav Rod)

detail