BASF
BASF
BASF

AGRA

Tmavka švestková

Latinský název: Eurytoma schreineri
Slovenský název: Čierňavka slivková
Anglický název: Plum eurytoma
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Tmavkovití -Eurytomidae)

Hostitelské rostliny

Slivoně (švestka, obecná, mirabelka), meruňka, trnka obecná

Škodlivost

Dochází k masovému opadu plodů. Napadené plody ukončují růst, předčasně se vybarvují do fialova, mumifikují a většinou opadnou.

Hospodářský význam

Nepůvodní druh, jehož napadení může způsobit až 90% opad plodů.

Popis

Dospělci černého zbarvení. Křídla průhledná, přední mírně zakouřená. Hlava a hruď matné, výrazně důlkovité, oči červené a poměrně velké. Samci bývají štíhlejší a dorůstají délky 4–6 mm, větší samice dorůstají délky 7–7,5 mm (jejich zadeček je zakončem krátkým a zatažitelným žihadlovitým kladélkem. Tykadla jedenácti článková, zalomená, přičemž bazální článek je podlouhlý, první článek bičíku krátký. Tykadla samců s odstáleným ochmýřením, články bičíku jednostranně rozšířené a nejsou zakončena paličkou, naopak tykladla samic jsou krátká, s dopředu směřujícím ochmýřením a jsou zakončena nevýraznou dvoučlánkovou paličkou.

Vajíčka bílá, podlouhlá, zakončená krátkým zoubkovitým výstupkem a zavěšená na osemení pecky dlouhou spirálovitě stočenou stopkou.

Larvy špinavě až mléčně bílé s nažloutlou hlavovou kapsulí a hnědými kusadly. Zavalitého charakteru, beznohé, zahnuté do písmene C, poslední instar dosahuje 7–9 mm. Jejich povrch těla před prvním přezimováním je lepkavý.

Kukla volná, průsvitná, později bílá, během vývoje postupně tmavne.

Životní cyklus

Má jednu generaci ročně. Dospělci se objevují v období od konce kvetení švestek do druhého opadu plodů (BBCH 67–73). Žijí poměrně krátce: samci 8–22 dní, samice 11–22 dní. Aktivní jsou zejména dopoledne a následně podvečer. Ke kladení vajíček dochází 10–12 dní po odkvětu švestek a trvá 2–3 týdny. Samice naklade do jader ještě nezdřevnatělých pecek 30–40 vajíček, někdy i více vajíček do jednoho plodu.

Larvy se líhnou po 16–20 dnech. Plně vyvinutá larva přezimuje v pecce opadlého plodu, přičemž v diapauze může přetrvat i dvě následující vegetační období - vývoj dvouletý, ale kvůli přeležení larev může trvat až 4 roky. Kuklí se na jaře po dobu více než 4 týdnů.

Ekologie

Známým parazitoidem v oblastech jejího původního výskytu je chalcidka Torymus eurytomae, stupeň parazitace je však většinou nízký.

Škodlivost

Prahem škodlivost je výskyt 1,2 larev v průměru na jeden strom.

Nepřímá ochrana

Omezení skladování pecek po odpeckování určených k prodeji na topivo v místech zpracování plodů.

Chemická ochrana

Přípravky se selektivní účinností vůči imagům. Ochrana proti larvám není účinná.

Insekticidy

CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  | 
detail