Chemap Agro s.r.o.

Tmavka švestková

Latinský název: Eurytoma schreineri
Anglický název: Plum eurytoma
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Tmavkovití -Eurytomidae)

Insekticidy

CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  | 
detail