Chemap Agro s.r.o.

Třásněnka západní

Latinský název: Frankliniella occidentalis
Slovenský název: Strapka západná
Německý název: Kalifornische Blütenthrips
Anglický název: Western flower thrips
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád:Třásnokřídlí - Thysanoptera
Čeleď: Třásněnkovití - Thripidae

Hostitelské rostliny

Nespecifický škůdce

Popis

Na listech napadených rostlin jsou stříbřitě lesklé nepravidelné skvrny s drobnými černými kupičkami trusu. Silně napadená místa později žloutnou a nekrotizují. Mladé listy jsou v důsledku sání retardované a pokroucené. Na posátých místech je drobný, asi 1,5 mm dlouhý, pohyblivý štíhlý hmyz.

Škodlivost

Třásněnka západní je hlavním a nejdůležitějším přenašečem viru TSWV (Tomato spotted wilt virus, viz) v evropských státech. Přenos viru je cirkulativního perzistentního typu. K rozmnožování a replikaci viru dochází uvnitř třásněnky.

Insekticidy

REQUIEM PRIME    |  VERTIMEC 1.8 EC  Koupit přípravek  | 
detail