BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Třásněnka západní

Latinský název: Frankliniella occidentalis
Slovenský název: Strapka západná
Německý název: Kalifornische Blütenthrips
Anglický název: Western flower thrips
Varistar

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád:Třásnokřídlí - Thysanoptera
Čeleď: Třásněnkovití - Thripidae

Hostitelské rostliny

Nespecifický, polyfágní škůdce - ovocné dřeviny (jabloně, meruňky aj.), polní plodiny (obilniny, bavlník, řepa aj.), okrasné druhy rostlin

Škodlivost

Posáté květy a poupata jsou stříbřité, později žloutnou, deformují se, přestávají se vyvíjet a mohou předčasně opadat.

Popis

Na listech napadených rostlin jsou stříbřitě lesklé nepravidelné skvrny s drobnými černými kupičkami trusu. Silně napadená místa později žloutnou a nekrotizují. Mladé listy jsou v důsledku sání retardované a pokroucené. Na posátých místech je drobný, asi 1,5 mm dlouhý, pohyblivý štíhlý hmyz.

Životní cyklus

Ve sklenících je schopná za rok dosahovat až 15 generací. Samice kladou během života 20–40, ve výjimečných případech až 100 vajíček. Obvykle žijí okolo 90 dní, samci většinou polovinu této doby. Samci jsou haploidní a vyvíjejí se z neoplozených vajíček, naopak diploidní samice se vyvíjejí z vajíček oplozených.

Ekologie

Mezi přirozené nepřátele patří draví roztoči čeledi Phytoseidae, např. Amblyseius swirskiiNeoseiulus cucumeris, dále pavouci a dravé ploštice Orius insidiosus.

Škodlivost

Třásněnka západní je hlavním a nejdůležitějším přenašečem viru TSWV (Tomato spotted wilt virus, viz) v evropských státech. Přenos viru je cirkulativního perzistentního typu. K rozmnožování a replikaci viru dochází uvnitř třásněnky.

Biologická ochrana

Lze použít optické lapáky (především při nižší intenzitě výskytu na jeho počátku), případně vychytávat dospělce pomocí barevných vodních pastí.

Insekticidy

REQUIEM PRIME    |  VERTIMEC 1.8 EC  Koupit přípravek  | 
detail