BASF
BASF
BASF

AGRA

Vlnatka krvavá

Latinský název: Eriosoma lanigerum (Hausmann)
Slovenský název: Vlnačka krvavá
Německý název: Blutlaus
Anglický název: Woolly aphid, Woolly apple aphid, American blight, Apple root aphid
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Dutilkovití - Pemphigidae

Hostitelské rostliny

Jabloně

Škodlivost

V létě na větvích a na starém dřevě jabloní husté bílé vločkovité povlaky, pokrývající kolonie mšic. Po rozmáčknutí tvoří červenou kaši. Na větvích a kořenech rozmanitě utvářené nádorky, později infikované různými houbami. Větve se deformují a odumírají.

Hospodářský význam

Lokálně dochází k přemnožení. Snižuje výnosy ovoce. Oslabuje stromy a způsobuje jejich předčasné odumírání.

Popis

Bezkřídlé živorodé samičky jsou zavalité, asi 2 mm dlouhé, rezavě až červenavě hnědé, narudlé až fialově červené, pokryté voskovými bílými výpotky. Na konci těla mají dlouhá vosková vlákna.

Životní cyklus

Přezimují larvy 1. a 2. vzrůstového stupně nebo samičky na kořenech jabloní i na kmenech ve štěrbinách borky. Na jaře vylézají po kmenech do korun stromů. Usazují se na větvích a počínají sát. Sají na dřevnatých částech stromů, na kmenech, větvích i kořenech, výjimečně na letorostech. Na starém dřevě sají zpravidla na kalusovém pletivu vytvořeném nad různými ranami. Množí se jen parthenogeneticky a tvoří velké kolonie. Do roka se vyvine až 10 pokolení. Od června se okřídlené samičky rozlétají a jsou roznášeny větrem na další stromy.

Ekologie

Mnoho jedinců zahyne následkem silnějších zimních mrazů (např. -20°C po dobu 12 hodin nebo -25°C po dobu tří hodin). Množství mšic významně snižuje chalcidka, mšicovník vlnatkový Aphelinus mali.

Chemická ochrana

Doporučuje se do postřikové kapaliny přidat smáčedlo. Jabloně musí být přípravkem dokonale ošetřeny. Jakékoliv rány na jabloních mají být ošetřeny.

Insekticidy

MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  |  MOVENTO 100 SC    | 
vlnatka krvavá - kolonie mšic (foto Jaroslav Rod)

vlnatka krvavá - kolonie mšic (foto Jaroslav Rod)

vlnatka krvavá - poškození větve (foto Jaroslav Rod)

vlnatka krvavá - poškození větve (foto Jaroslav Rod)

detail