Chemap Agro s.r.o.

Vlnovník rybízový

Latinský název: Cecidophyopsis ribis (Westwood)
Slovenský název: Roztoč ribezľový
Německý název: Johannisbeergallmilbe
Anglický název: Black currant bud mite
Proseeds

Zařazení

Třída: Pavoukovci - Arachnoidea
Podtřída: Roztoči - Acarina
Řád: Prostigmata
Čeleď: Vlnovníkovití - Eriophyidae

Hostitelské rostliny

Rybíz, angrešt.

Škodlivost

Na černém rybízu kulovitě zduřelé pupeny, zvlášť nápadné po opadu listí na podzim, v zimě a na jaře před rašením. Na jaře se nerozvinou, hnědnou, zasychají a opadávají. Na červeném a bílém rybízu a na angreštu se pupeny deformují nevýrazně. Nemají kulovitý tvar. Na jaře se nerozvinou, zaschnou a odumřou.

Hospodářský význam

Úroda se snižuje, keře oslabují a hynou. Vlnovníci přenášejí chorobu nazvanou zvrat černého rybízu.

Popis

Tělo vlnovníků je bělavé, protáhlé, se dvěma páry nohou na hlavohrudi. Samičky jsou dlouhé 0,2 mm, samečci kratší.

Životní cyklus

Vlnovníci se po přezimování začínají v pupenech rozmnožovat při průměrné teplotě nad 5°C. V jednom pupenu bývá několik tisíc vlnovníků. Pupeny začínají vlnovníci opouštět při teplotě nad 18°C, obvykle ve druhé polovině března. Opouštějí je nejintenzivněji v období od poloviny dubna do poloviny června, hlavně za teplého a slunného počasí. Soustřeďují se v úžlabí listů a na vegetačních vrcholech, sají na listech a napadají zakládající se nové pupeny, v nichž přezimují. Napadené pupeny se začínají deformovat a u černého rybízu zvětšovat od poloviny srpna. Vlnovníci se šíří aktivně přelézáním a pasivně napadenou sadbou. Roznáší je též vítr, hmyz, ptáci apod.

Nepřímá ochrana

Vysazovat jen zdravou, roztoči nenapadenou sadbu Školky a nové výsadby zakládat ve vzdálenosti nejméně 500 m od napadených keřů. Keře pravidelně kontrolovat.

U napadených keřů každým rokem ořezávat výhonky s hálkami. Keře s více než 12 % napadených pupenů se doporučuje likvidovat, protože není naděje na jejich ozdravění.
Vlnovník rybízový

Vlnovník rybízový

detail