Chemap Agro s.r.o.

Zrnokaz hrachový

Latinský název: Bruchus pisorum (L.)
Slovenský název: Zrniarka hrachová
Německý název: Erbsenkäfer
Anglický název: Pea beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Zrnokazovití - Bruchidae

Hostitelské rostliny

Hrách

Škodlivost

Zrnokaz způsobuje tzv. „muškovitost semen“ (podle výskytu výkalů uvnitř semen), snižující jakost jedlého hrachu a osiva i výnosu). Při větším rozšíření dokáže znehodnotit až 40 % výnosu zrna s následným poklesem klíčivosti až na 70–80 %. Škodlivost tohoto hmyzu se znásobuje tím, že exkrementy larev obsahují lidskému zdraví škodlivý alkaloid kontaridin, který je příčinou zákazu využití poškozených semen pro potravinářské účely či jako krmiva pro skot. Zrnokaz hrachový způsobuje velké škody zejména v suchých a horkých letních obdobích.

Popis

Larvy jsou dlouhé 1–1,5 mm a  světlé zbarvené.

Životní cyklus

Přezimuje jako brouk uvnitř hrachových semen ve skladech, zřídka také v jejich výdrolu na poli (jižní Morava). Koncem května opouštějí dospělci skladovací prostory a nalétávají do polí. Jejich úživný žír neprobíhá od samého počátku na rostlinách hrachu; teprve jakmile začnou porosty kvést, stěhují se brouci na ně. Živí se pylem, tyčinkami a korunními plátky, což je nezbytné pro jejich úspěšné páření a kladení životaschopných vajíček. Pro kladení si samičky vybírají lusky ještě měkké, šťavnaté, které právě ukončily svůj růst do délky i šířky, tj. asi týden po opadnutí korunních lístků.

Vajíčka jsou oválná, jantarově žlutá a na povrchu lusku jsou přilepena lepkavým sekretem. Na jednom lusku může být větší počet vajíček, ale vyvinout se jich může jen tolik, kolik je v lusku semen.

Vylíhlé larvy se vžírají do stěny lusku, v níž vykusují různě vinutou chodbičku, dokud nenarazí na semeno. Po vniknutí do semene se larva svléká, mění se a vytváří typickou kurkulionidní (rohlíčkovitě prohnutou) formu. Semena hrachu se zdají zevně zcela neporušená. Krátce před kuklením (asi v polovině srpna) vyhryže larva zevnitř okrouhlé okénko, které však zůstává překryto slupkou. Po 20–25 dnech se líhne dospělec, který opouští svůj úkryt až na jaře.
zrnokaz hrachový (foto Jaroslav Rod)

zrnokaz hrachový (foto Jaroslav Rod)

detail