Chemap Agro s.r.o.

Výkladový slovník

A B C Č D É E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Deuteromycotina

houby nedokonalé (syn.: Fungi imperfecti), uměle vytvořená skupina hub, u nichž dosud nebylo pozorováno pohlavní rozmnožování a nebo se pohlavní rozmnožování vyskytuje jen ojediněle za specifických podmínek. Do této skupiny jsou zařazována jednak anamorfní stadia vřeckatých hub (Ascomycotina) - tvoří asi dvě třetiny, přičemž u asi poloviny z nich není dosud zcela prokázána souvislost s teleomorfním stadiem vřeckatých hub. Zbývající třetinu pak tvoří druhy, u nichž došlo během fylogenetického vývoje ke ztrátě schopnosti pohlavního rozmnožování a nebo u nich tato schopnost vůbec nebyla. Jen malou část tvoří anamorfní stadia stopkovýtrusých hub (Basidiomycotina), které většinou postrádají i schopnost tvorby nepohlavních spor a rozmnožují se sterilním myceliem. I když je u řady druhů známo teleomofní stadium, používá se u těchto druhů samostatné jméno pro anamorfní stadium, takže každý takovýto druh má dvě platná jména. Při fruktifikaci dochází ke tvorbě spor, které se obecně označují jako konidie. Konidie se tvoří buď v plodnicích - pyknidách (pyknospory, řád Shaeropsidales) nebo na konidioforech, které často bývají uspořádány do zvláštních útvarů - sporodochia, koremia či acervuli, a nebo se tvoří na koncích hyf respektive jejich rozpadem (řády HyphomycetesMelanconiales), popřípadě se žádné spory netvoří (Mycelia Sterilia).
DDT
DEM
DNA
DNA
DPH
detail