BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2006/3

Aktuálně

 • Souběžně dovážené přípravky - Možná rizika jejich použití (str.: 14-15)

  Ing. Ivan Dostál

Manuál

 • Slunečnice (str.: 63-65)

  - Aplikace neselektivních herbicidů před setím
  - Herbicidy - jednoděložné a dvouděložné plevele

  KURENT

 • Cukrovka (str.: 66-71)

  - Herbicidy - jednoděložné a dvouděložné plevele

  KURENT

 • Luskoviny (str.: 72-75)

  - Herbicidy - jednoděložné a dvouděložné plevele
  - Herbicidy - trávovité plevele

  KURENT

 • Řepka ozimá (str.: 76-81)

  - Listová hnojiva - charakteristika hnojiv
  - Listová hnojiva - aplikační návody

  Ing. Jaroslav Mráz

 • Aktuální etikety (str.: 82-83)

  - Betasana SC
  - Cyperkill 25 EC

  KURENT

Ochrana

 • Afalon 45 SC - tradiční herbicid do luskovin se spolehlivým účinkem (str.: 26)

  Ing. Lukáš Svoboda

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Výživa jarního ječmene - vliv aplikace hnojiva YARA NP 26-14 a Magnitra-L na výnos a kvalitu (str.: 40-41)

  Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

 • DAM 390 a zásady jeho použití (str.: 42)

  KURENT

 • Smáčedlo Silwet L-77 - kvalitní a efektivní aplikace (str.: 43)

  Bc. Aleš Kotrba

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Výběr herbicidů pro jarní ošetření ozimých obilnin

Ing. Milena Bernardová

6

Jarní ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům

Ing. Milan Brom Ing. Vladimír Čech

7

Logran 20 WG - ekonomicky výhodný herbicid

Ing. Michal Vokřál, CSc.

8

Ochrana proti chundelce metlici v obilninách na jaře

Ing. Josef Suchánek

9

Ochrana kukuřice proti plevelům v roce 2006

Ing. Josef Suchánek

10-13

Regulace plevelů v cukrovce

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

14-15

Souběžně dovážené přípravky - Možná rizika jejich použití

Ing. Ivan Dostál

16-17

Agrovita představuje Systém Goltix 3000

Ing. Lukáš Svoboda Ing. Jan Strobl

18-19

Regulácia burín v slunečnici

Ing. Petr Mižík

20-23

Regulace plevelů ve slunečnici

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.

24

Ochrana slunečnice proti plevelům a škůdcům

Ing. Josef Cvingráf

25

Herbicidy do luskovin

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

26

Afalon 45 SC - tradiční herbicid do luskovin se spolehlivým účinkem

Ing. Lukáš Svoboda

27

Efektivně a ekonomicky proti chorobám obilnin

Ing. Lubomír Jůza

28-29

Choroby přezimujících obilnin a jejich význam (2. část)

Ing. Marie Šindelková

30-31

Talius - novinka proti padlí travnímu

Ing. Bohumil Štěrba Ing. Petr Kopecký

32-34

Škůdci okurek a melounů

Ing. Pavlína Kobzová Ing. František Muška, Ph.D.

35

Osivo luskovin - hodnocení zdravotního stavu a možná ochrana

Ing. Pavlína Kobzová

36-39

Volba nových odrůd cukrovky

Ing. Václav Srba Ing. Lenka Hakaufová

40-41

Výživa jarního ječmene - vliv aplikace hnojiva YARA NP 26-14 a Magnitra-L na výnos a kvalitu

Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

42

DAM 390 a zásady jeho použití

KURENT

43

Smáčedlo Silwet L-77 - kvalitní a efektivní aplikace

Bc. Aleš Kotrba

44-45

Setí sladovnického ječmene

Ing. Jan Křováček, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

45

Informace o luskovinách

Ing. Miroslav Houba, CSc.

46-47

Pěstitelské technologie sladovnického ječmene v roce 2005

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

49

MODDUS - silné stonky = snadnější sklizeň řepky olejky

Ing. Michal Vokřál, CSc.

50-51

Regulátory růstu u obilnin na jaře

Ing. Jan Růžička

52

Výsev a stanovisko k pěstování hořčice a máku

Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

53-55

Zakládání a ošetření porostů máku s ohledem na optimální podmínky pro růst

Ing. Jiří Havel, CSc. Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Ing. Hana Moravcová

56-57

Náměty k zakládání porostů cukrovky

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

58-60

Spon a velikost sadby raných brambor při použití netkané textilie

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.

61-62

Informace z odborných akcí

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

63-65

Slunečnice

KURENT

66-71

Cukrovka

KURENT

72-75

Luskoviny

KURENT

76-81

Řepka ozimá

Ing. Jaroslav Mráz

82-83

Aktuální etikety

KURENT

Celkem článků: 38

Proseeds
detail