BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2007/1

Aktuálně

Atlas

 • Abiotická poškození cukrovky (1. část) Sluneční záření (str.: 10-11)

  Ing. Vít Bittner

 • Abiotická poškození cukrovky (2. část) Klimatické vlivy (str.: 12-13)

  Ing. Vít Bittner

Manuál

 • Ošetření ozimých obilnin proti plevelům na jaře (str.: 76-87)

  KURENT

 • Následné plodiny po aplikaci herbicidů (str.: 88-90)

  KURENT

 • Moření obilnin (str.: 91)

  KURENT

Ochrana

 • Hubení chundelky metlice (str.: 6)

  KURENT

 • Hubení svízele přítuly (str.: 7)

  KURENT

Osivo a sadba

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Jakou strategii letos zvolit pro 1. jarní přihnojení ozimů po zkušenostech z minulých let? (str.: 32-33)

  Ing. Tomáš Sláma

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Možnosti hubení plevelů v ozimých obilninách na jaře

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

6

Hubení chundelky metlice

KURENT

7

Hubení svízele přítuly

KURENT

8-9

Účinné a úsporné odplevelení obilnin

Ing. Petr Portych

10-11

Abiotická poškození cukrovky (1. část) Sluneční záření

Ing. Vít Bittner

12-13

Abiotická poškození cukrovky (2. část) Klimatické vlivy

Ing. Vít Bittner

14-17

Ochrana před skladištními škůdci

Ing. Josef Gall

18

Falšované pesticidy ohrožují bezpečnost potravin

Česká asociace ochrany rostlin

19

Seminář o luskovinách v Humpolci

Ing. Miroslav Houba, CSc.

20-21

Saví škůdci ovocných dřevin (4. část) - Skořápkaté ovoce

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

22-23

Rostlinné pesticidy (6. díl) - Nikotin - jed nejen pro kuřáky

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

24-27

Lalokonosec libečkový poškozuje chmel

Ing. František Muška, Ph.D.

28-31

Vliv různých hnojiv v systému podkořenového hnojení

Mgr. Věra Burešová Ing. Jan Sochor Ing. Martin Veis Ing. Tomáš Sláma Ing. Vladimír Beneš

32-33

Jakou strategii letos zvolit pro 1. jarní přihnojení ozimů po zkušenostech z minulých let?

Ing. Tomáš Sláma

34-35

První zkušenosti s regulátorem růstu Moddus

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

36-39

Právny rámec a ochrana vôd na Slovensku

Ing. Stanislav Torma, PhD. Ing. Štefan Gáborík

40-41

Jak posílit oslabené ozimy postižené mrazem

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Oldřich Faměra, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Petr Přibyl

42-45

Morfoanatomický rozbor semen a semenáčků sóji luštinaté (2. část)

Doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D. Mgr. Daniel Ševčík Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

46-47

Stroje na ochranu rostlin - Legislativa, registrace, testování

Ing. Jan Šamalík Ing. Petr Harašta, Ph.D.

48-49

Výběr odrůdy jarního ječmene v ČR

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

50-52

Semenářská kontrola (3. část) Uznávání, certifikace, uvádění do oběhu

Ing. Miroslav Houba, CSc.

54-56

Odrůda a osivo cukrovky - Základ úspěšného pěstování

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing. Jaroslav Urban, Ph.D. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc.

57-62

Seznam doporučených odrůd cukrovky na rok 2007

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

63

Přehled vlastností nabízených odrůd cukrové řepy

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

64-65

Přehled vlastností nových odrůd cukrovky

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

64-67

Nabídka odrůd cukrové řepy na rok 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

68

Významné hospodářské vlastnosti odrůd jarního ječmene (SDO 2002–2005)

Ing. Vladimíra Horáková

68-73

Nabídka odrůd jarního ječmene a jarní pšenice na rok 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

69

Agrotechnické vlastností odrůd jarního ječmene nabízených v roce 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70

Významné hospodářské vlastnosti odrůd jarní pšenice (SDO 2002–2005)

Ing. Vladimíra Horáková

71

Agrotechnické vlastností odrůd jarní pšenice nabízených v roce 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

73

Přehled nových registrací (17. 10. 2006-21. 12. 2006)

Ing. Jana Ondráčková

74-75

Minoritní použití přípravků (14. 7. 2006-21. 12. 2006)

Ing. Jana Ondráčková

76-87

Ošetření ozimých obilnin proti plevelům na jaře

KURENT

88-90

Následné plodiny po aplikaci herbicidů

KURENT

91

Moření obilnin

KURENT

Celkem článků: 37

Proseeds
detail