BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2007/11–12

Aktuálně

 • Ochrana rostlin v roce 2007 (str.: 4-5)

  Výskyt chorob a škůdců v hlavních zemědělských plodinách a předpoklad výskytu v roce 2008

  Ing. Vojtěch Kašpar

 • Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2007 (str.: 6-10)

  Ing. Josef Gall

 • Inovace a nové technologie - Bayer jde dále (str.: 35-37)

  Společnost Bayer představila výsledky a směřování dalšího výzkumu

  Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Atlas

 • Biotická poškození cukrovky (11. část) Kořenomorka fialová (str.: 24)

  Ing. Vít Bittner

 • Biotická poškození cukrovky (12. část) (str.: 26-27)

  - Padlí řepné - Erysiphe betae (Vanha) Weltzein
  - Větevnatka řepná - Ramularia beticola (Fautr. et Lamb.)
  - Tečnatka řepná - Phoma betae (Frank)

  Ing. Vít Bittner

Ochrana

 • Rostlinné pesticidy (15. díl) - citrónová tráva - jeden z nejpoužívanějších přírodních repelentů (str.: 42-43)

  Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

Osivo a sadba

 • Výběr vhodného hybridu na siláž z pohledu zootechnika (str.: 58-60)

  Prof. Mike Allen

 • Významné hospodářské vlastnosti silážních hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2005–2006) (str.: 70-73)

  Ing. Marek Povolný

 • Významné hospodářské vlastnosti zrnových hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2005–2006) (str.: 74-77)

  Ing. Marek Povolný

Technologie

 • Profesionální pěstování zeleniny v ČR 3 roky po vstupu do EU (1. část) - pěstování a pěstitelé (str.: 54-55)

  Ing. Miroslav Vlček

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Ochrana rostlin v roce 2007

Ing. Vojtěch Kašpar

6-10

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2007

Ing. Josef Gall

11

Vegetační rok 2007 z pohledu pěstitelů cukrovky a máku setého

Ing. František Fišer, CSc.

12-13

Jarní ječmen na pokusných stanicích v roce 2007

Ing. Vratislav Psota, CSc. Ing. Olga Dvořáčková

13

Rok 2007 - jaký byl?

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

14-17

Hospodářsky významné výskyty škůdců v České republice v roce 2007

Ing. František Muška, Ph.D.

17

Ústně i písemně

Ing. Miroslav Houba, CSc.

18-19

Zdravotní stav obilnin v letošní sezóně

Ing. Regina Tesařová Ing. Petr Kroutil, Ph.D.

20-22

Technologická jakost cukrovky v roce 2007 po ošetření fungicidy

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Kateřina Nováková Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.

23

Awards za ochranu rostlin

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

24

Biotická poškození cukrovky (11. část) Kořenomorka fialová

Ing. Vít Bittner

26-27

Biotická poškození cukrovky (12. část)

Ing. Vít Bittner

28-31

Integrovaná ochrana ovoce proti škůdcům (2. část) - teorie nebo realita

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

31-34

Vosy a sršni

Ing. Josef Gall

35-37

Inovace a nové technologie - Bayer jde dále

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

38-41

Žraví škůdci ovocných dřevin (2. část) - škůdci drobného ovoce a nespecializovaní škůdci

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

42-43

Rostlinné pesticidy (15. díl) - citrónová tráva - jeden z nejpoužívanějších přírodních repelentů

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

44-47

Krmoviny a draslík - symbióza, ktorá sa oplatí

Ing. Stanislav Torma, PhD.

47

AgroProtec s.r.o. - nový dovozce pesticidů na trhu v ČR

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

48-49

Hodnocení časových změn přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Petr Ivičic Lenka Medešiová

50

„Ozimý“ jarní ječmen

Ing. Jan Křováček, Ph.D.

52-53

Využití sójových bobů

Ing. Marek Podrábský

54-55

Profesionální pěstování zeleniny v ČR 3 roky po vstupu do EU (1. část) - pěstování a pěstitelé

Ing. Miroslav Vlček

56

Setkání v kukuřičném poli

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

58-60

Výběr vhodného hybridu na siláž z pohledu zootechnika

Prof. Mike Allen

62-63

Novinky kukuřice SOUFFLET AGRO a.s.

Ing. Vojtěch Štolpa

64-65

GM hybridy kukuřice

Ing. Marek Povolný Ing. Karel Říha, st.

65-67

Přehled nových registrací (25. 8.–14. 11. 2007)

Ing. Jana Ondráčková

68-69

Nově registrované hybridy kukuřice

Ing. Marek Povolný

70-73

Významné hospodářské vlastnosti silážních hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2005–2006)

Ing. Marek Povolný

74-77

Významné hospodářské vlastnosti zrnových hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2005–2006)

Ing. Marek Povolný

78-88

Kukuřice - sortiment nabízených hybridů pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Celkem článků: 33

Proseeds
detail