BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2007/7

Aktuálně

 • Doporučení pro ochranu rostlin - červenec a začátek srpna pro hlavní zemědělské plodiny (str.: 4)

  Zkušební stanice Kluky

 • Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na červenec, srpen (str.: 6-8)

  Ing. Josef Gall

Atlas

 • Biotická poškození cukrovky (6. část) - Strupovitost řepné bulvy (str.: 23)

  Ing. Vít Bittner

Manuál

 • Řepka olejka - herbicidy podzim (str.: 88-91)

  KURENT

 • Řepka olejka - graminicidy podzim (str.: 92)

  KURENT

Ochrana

 • Pěstování nových liniových a hybridních odrůd řepky vyžaduje jen vysoce selektivní způsob odplevelení (str.: 10-11)

  Ing. Petr Portych

 • Listové choroby obilnin, jejich škodlivost a odrůdová odolnost (2. část) (str.: 14-16)

  Ing. Karel Říha, st.

 • Biotická poškození cukrovky (7. část) - Spála řepná (str.: 29)

  Ing. Vít Bittner

Osivo a sadba

 • Seznam doporučených odrůd a novinky v sortimentu ozimého žita, ozimého tritikale v roce 2007 (str.: 74-76)

  Ing. František Beneš

Technologie

 • Navrhovaná reforma společné organizace trhu EU ovocem a zeleninou - Pohled Zelinářské unie Čech a Moravy (str.: 62-64)

  Ing. Miroslav Vlček

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Priestorová variabilita vybraných pôdnych parametrov a ich vplyv na úrodu jačmeňa siateho (str.: 47-49)

  Ing. Ján Halas

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4

Doporučení pro ochranu rostlin - červenec a začátek srpna pro hlavní zemědělské plodiny

Zkušební stanice Kluky

6-8

Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na červenec, srpen

Ing. Josef Gall

9

Hubení plevelů v ozimé řepce

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

10-11

Pěstování nových liniových a hybridních odrůd řepky vyžaduje jen vysoce selektivní způsob odplevelení

Ing. Petr Portych

12-13

Možnosti regulace plevelů na strništi

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

14-16

Listové choroby obilnin, jejich škodlivost a odrůdová odolnost (2. část)

Ing. Karel Říha, st.

18-19

Contans WG - řešení hlízenky obecné

Ing. Jan Strobl

20-22

Rozhodující aspekty účinné ochrany proti plísni bramboru

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

23

Biotická poškození cukrovky (6. část) - Strupovitost řepné bulvy

Ing. Vít Bittner

24-25

Listové a kořenové choroby vegetující cukrovky

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Jarý, DrSc.

26-28

Zdravotní stav cukrovky v roce 2006

Ing. Vít Bittner

29

Biotická poškození cukrovky (7. část) - Spála řepná

Ing. Vít Bittner

30-33

Moderní fungicidy a ochrana jabloně proti strupovitosti

Ing. Miroslav Lánský

34-35

Hrbáč osenní - škůdce obilnin

Ing. František Muška, Ph.D.

36-39

Saví škůdci polních plodin (3. část) - škůdci olejnin a luskovin

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

40-41

Rostlinné pesticidy (12. díl) - Calceolarie - rostliny pro ozdobu i užitek

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

42-43

Biotechnologie hýbou světem

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

44-46

Jarné olejniny a ich nároky na prostredie a živiny

Ing. Stanislav Torma, PhD.

47-49

Priestorová variabilita vybraných pôdnych parametrov a ich vplyv na úrodu jačmeňa siateho

Ing. Ján Halas

50-51

Vliv hnojení na botanické složení trvalých travních porostů

Ing. Dagmar Honsová, Ph.D. Prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc. Ing. Michaela Klaudisová Ing. Daniela Kocourková, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc.

52-55

Nové i osvědčené zkušenosti pro setí a ošetření řepky

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Ing. David Bečka, Ph.D.

56-59

Technologické a ekonomické parametry pěstování řepky ozimé - vybrané podniky v letech 2001–2006

Ing. Luboš Horák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc. RNDr. Pavla Šařecová, CSc.

60-61

Hodnocení současného sortimentu mechanizačních prostředků ke zpracování půdy chmelnice v době vegetace ( 1. část)

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

61

Znovu o hrachové siláži i jiných komoditách

Ing. Miroslav Houba, CSc.

62-64

Navrhovaná reforma společné organizace trhu EU ovocem a zeleninou - Pohled Zelinářské unie Čech a Moravy

Ing. Miroslav Vlček

65

Výnosné odrůdy ozimé pšenice

Ing. Václav Blažek, CSc.

66-67

Raduza - nová česká odrůda ozimé pšenice

Ing. Ludmila Bobková, CSc. Ing. Václav Šíp, CSc. Ing. Jana Chrpová, CSc.

68

Novinky odrůd ozimého ječmene společnosti Nickerson

Ing. Václav Blažek, CSc.

69-73

Odrůdy ozimé pšenice a ozimého ječmene registrované po sklizni 2006

Ing. Vladimíra Horáková

74-76

Seznam doporučených odrůd a novinky v sortimentu ozimého žita, ozimého tritikale v roce 2007

Ing. František Beneš

76-89

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-81

Vlastnosti ozimé pšenice nabízené v roce 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82-83

Vlastnosti ozimého ječmene nabízeného v roce 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84-85

Vlastnosti ozimého žita nabízeného v roce 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

86-87

Vlastnosti ozimého tritikále nabízeného v roce 2007

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

88-91

Řepka olejka - herbicidy podzim

KURENT

92

Řepka olejka - graminicidy podzim

KURENT

92

Přehled nových registrací (24. 5.–25. 6. 2007)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 39

Proseeds
detail