BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2007/9–10

Aktuálně

 • Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na září, říjen (str.: 4-5)

  Ing. Josef Gall

 • Zařazení účinné látky flusilazole na Anex I - Evropský soud první instance pozastavil rozhodnutí (str.: 71)

  KURENT

Manuál

 • Mák setý (str.: 78-81)

  - herbicidy - dvouděložné plevele
  - herbicidy - trávovité plevele

  KURENT

 • Trávy semenné porosty, trávníky - herbicidy (str.: 82-85)

  KURENT

 • Obilniny (str.: 86)

  - Regulátory růstu na podzim
  - Aktivátory růstu na podzim

  KURENT

 • Řepka olejka (str.: 87)

  - Fungicidy s morforegulačním účinkem na podzim
  - Regulátory růstu na podzim
  - Aktivátory růstu na podzim

  KURENT

Ochrana

 • Podzimní ošetření zejména proti chundelce metlici a heřmánkovitým plevelům se jistě vyplat (str.: 14)

  Ing. Lubomír Paul

 • Časně seté ozimé obilniny se vyplatí ošetřit proti houbovým chorobám již na podzim (str.: 15)

  Ing. Jan Hrbáček

 • Biotická poškození cukrovky (10. část) - skvrnatička řepná (str.: 28-29)

  Ing. Vít Bittner

 • Podzimní růstová regulace řepky (str.: 30-31)

  Ing. Petr Ort

 • Potenciálně toxinogenní druhy na Bt-kukuřici - vliv poškození zavíječem kukuřičným (str.: 32-33)

  Mgr. Ludmila Slezáková

 • Regulace růstu ozimé řepky bez stresu - silné, zdravé a odolné rostliny = předpoklad úspěšného přezimování (str.: 34)

  Bc. Aleš Kotrba

Technologie

 • Zhodnocení situace v sektoru profesionálního pěstování zeleniny - Situace v ČR po vstupu do EU, trendy a cíle dalšího rozvoje (str.: 72-75)

  Ing. Miroslav Vlček

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na září, říjen

Ing. Josef Gall

6

Postemergentní hubení plevelů v ozimých obilninách

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

8-9

Podzimní ošetření obilnin proti plevelům

Ing. Milan Brom Ing. Bohumil Štěrba

10-11

Hubení violky rolní herbicidy

Doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc. Ing. Petr Procházka, Ph.D.

12-13

Význam plevelů v ozimých plodinách

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

14

Podzimní ošetření zejména proti chundelce metlici a heřmánkovitým plevelům se jistě vyplat

Ing. Lubomír Paul

15

Časně seté ozimé obilniny se vyplatí ošetřit proti houbovým chorobám již na podzim

Ing. Jan Hrbáček

16

Plevele v ozimech - na podzim nebo na jaře?

Ing. Václav Pavelka

18-19

Vláhové nároky vybraných plevelů z čeledi Asteraceae

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Karel Neckář, Ph.D. Ing. Veronika Venclová, Ph.D.

20-22

Osivo obilnin - významný zdroj původců chorob rostlin

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

23-25

Aby řepka úspěšně přezimovala

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.

26-27

Choroby řepky a fungicidní ošetření na podzim

Ing. Eva Plachká, Ph.D. Ing. Lenka Odstrčilová, Ph.D.

28-29

Biotická poškození cukrovky (10. část) - skvrnatička řepná

Ing. Vít Bittner

30-31

Podzimní růstová regulace řepky

Ing. Petr Ort

32-33

Potenciálně toxinogenní druhy na Bt-kukuřici - vliv poškození zavíječem kukuřičným

Mgr. Ludmila Slezáková

34

Regulace růstu ozimé řepky bez stresu - silné, zdravé a odolné rostliny = předpoklad úspěšného přezimování

Bc. Aleš Kotrba

35-37

Integrovaná ochrana ovoce proti škůdcům (1. část) - teorie nebo realita?

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

37

Více informací o luskovinách

Ing. Miroslav Houba, CSc.

38-40

Hmyzí škůdci řepky ozimé v roce zásevu

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Jana Poslušná

41-43

Nejdůležitější škůdci jahodníku

Ing. František Muška, Ph.D.

44-46

Žraví škůdci ovocných dřevin (2. část) - peckoviny

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

47

Rostlinné pesticidy (14. díl) - Tanacetum vulgare - vratič obecný

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

48-49

Dnes pomocník, zítra škůdce - nepředvídatelné dopady biologické ochrany

Ing. Josef Holec, Ph.D. Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

50-52

Hrach, fazuľa, šošovica a bôb - podmienky pestovania a výživy

Ing. Stanislav Torma, PhD.

53

Aktuálně k výživě řepky

Ing. Jaroslav Mráz

54-55

Brukvovité plodiny - biologické působení glukosinolátů a vliv síry

Ing. Petr Kroutil, Ph.D. Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

56-58

Hodnocení bilance živin z dlouhodobého polního pokusu v Praze-Ruzyni (2. část) - 3. hon - draslík

Ing. Eva Kunzová, CSc. RNDr. Václav Macháček, DrSc.

59-62

Kuriózní antropogenní poškození chmele herbicidem auxinového typu

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. RNDr. Dana Kohoutová, CSc. Doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D. Mgr. Karel Doležal Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

63-65

Zakládání porostů ozimé pšenice a reakce odrůd na různé technologie zpracování půdy

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Radek Vavera, Ph.D. Ing. Helena Kusá, Ph.D.

66-67

Zmeny objemovej hmotnosti pôdy po prerušení pôdoochranného pestovania rastlín

Ing. Štefan Žák, CSc. Ing. Marek Jambor

68-71

Jak a kdy sklízet cukrovku?

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Kateřina Nováková Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Ing. Vladislav Balšánek

71

Zařazení účinné látky flusilazole na Anex I - Evropský soud první instance pozastavil rozhodnutí

KURENT

72-75

Zhodnocení situace v sektoru profesionálního pěstování zeleniny - Situace v ČR po vstupu do EU, trendy a cíle dalšího rozvoje

Ing. Miroslav Vlček

76-77

Přehled nových registrací (25. 7.–24. 8. 2007)

Ing. Jana Ondráčková

78-81

Mák setý

KURENT

82-85

Trávy semenné porosty, trávníky - herbicidy

KURENT

86

Obilniny

KURENT

87

Řepka olejka

KURENT

Celkem článků: 39

Proseeds
detail