BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2008/2

Aktuálně

 • Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na únor, březen (str.: 4-6)

  Ing. Josef Gall

Atlas

 • Biotická poškození cukrovky (14. část) - háďátko řepné (Heterodera schachtii Schmidt), sviluška chmelová (Tetranychus urticae Koch) (str.: 48-49)

  Ing. Vít Bittner

Manuál

 • Jarní obilniny - herbicidy (str.: 104-115)

  KURENT

 • Řepka ozimá (str.: 116-119)

  Herbicidy jaro - opravné zásahy proti dvouděložným plevelům
  Herbicidy jaro - opravné zásahy proti trávovitým plevelům
  Regulace růstu na jaře - Regulátory růstu
  Regulace růstu na jaře - Fungicidy s morforegulačním účinkem
  Fungicidy

  KURENT

 • Možnosti výsevu náhradních plodin po zaorané ozimé řepce v závislosti na aplikovaných herbicidech (str.: 120)

  KURENT

Ochrana

 • Protugan 50 SC + Arrat - kompletní ošetření pšenice proti plevelům na jaře (str.: 18)

  Ing. Vladimír Čech

 • Jak ještě lépe vydělat na vysoké poptávce po řepce ozimé (str.: 32-33)

  Ing. Juraj Lipták

 • Biscaya - insekticid nové generace (str.: 40-41)

  Ing. Petr Ort

 • Řešení proti všem škůdcům řepky - Mospilan 20 SP + Cyperkill 2 EC (str.: 42-43)

  Ing. Vladimír Čech

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (ÚKZÚZ, 2004–2006) (str.: 91)

  Ing. Marek Povolný

Technika

 • Jasná volba mezi postřikovači - Hardi Navigator (str.: 59)

  Jana Šumberová

Technologie

 • Nový hybrid čiroku se súdánskou trávou - agrotechnika a zkušenosti s pěstováním (str.: 66-67)

  Ing. Marek Podrábský

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Jednoduchá investice do zlepšení výživného stavu porostů letos na jaře (str.: 56)

  Ing. Tomáš Sláma

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuální doporučení

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-6

Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na únor, březen

Ing. Josef Gall

7

Merlík v kukuřici

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

8-9

Protugan Super - všechny plevele na jeden zásah

Ing. Pavel Kratochvíl

10-11

Ošetření obilnin proti plevelům na jaře

Ing. Josef Suchánek

12-15

Způsoby založení selektivity herbicidů k plodině

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Veronika Venclová, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

18

Protugan 50 SC + Arrat - kompletní ošetření pšenice proti plevelům na jaře

Ing. Vladimír Čech

19-20

Zkušenosti s používáním herbicidu AXIAL v roce 2007

Ing. Michal Vokřál, CSc.

22-23

Vysoký výnos kukuřice není samozřejmostí

Ing. Lubomír Jůza

24

Meziplodiny - nedělat kompromisy se vyplatí

Ing. Jiří Matuš

26-29

Registrovaná rozšířená použití přípravků na ochranu rostlin v zelenině

Ing. Jan Růžička Ing. Dan Spáčil

30-31

Fungicidy a řepka

Ing. Petr Kopecký

32-33

Jak ještě lépe vydělat na vysoké poptávce po řepce ozimé

Ing. Juraj Lipták

33

APZL v roce 2008

Ing. Miroslav Houba, CSc.

34-35

Medovnice Cinara curvipes na jedli ojíněné v ČR

Ing. Jana Olbrechtová

36-39

Mšice - významný škůdce na řepě cukrové a krmné

Ing. František Muška, Ph.D.

40-41

Biscaya - insekticid nové generace

Ing. Petr Ort

42-43

Řešení proti všem škůdcům řepky - Mospilan 20 SP + Cyperkill 2 EC

Ing. Vladimír Čech

44-47

Žraví škůdci zeleniny (2. část) - košťálová zelenina

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

48-49

Biotická poškození cukrovky (14. část) - háďátko řepné (Heterodera schachtii Schmidt), sviluška chmelová (Tetranychus urticae Koch)

Ing. Vít Bittner

50

Rostlinné pesticidy (17. díl) - Quassia amara - návrat starých extraktů na nové trhy

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

51

Řepka dle Dow a novinky 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

52-54

Presné hospodárenie (2. časť) - Ekologická aj ekonomická perspektíva

Ing. Stanislav Torma, PhD. Ing. Ján Halas

55

Hnojení řepky na jaře

Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

56

Jednoduchá investice do zlepšení výživného stavu porostů letos na jaře

Ing. Tomáš Sláma

58

Zakládání porostu sladovnického ječmene

Ing. Jan Křováček, Ph.D.

59

Jasná volba mezi postřikovači - Hardi Navigator

Jana Šumberová

60-61

Ontogeneze chmele ve vztahu k utváření a řezu jeho podzemních orgánů

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

62-63

Zakládání chmelnic

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

64-66

Fyziologická reakce rostlin na působení nízkých teplot

Doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. Ing. Helena Hniličková, Ph.D.

66-67

Nový hybrid čiroku se súdánskou trávou - agrotechnika a zkušenosti s pěstováním

Ing. Marek Podrábský

68-69

Budeme pěstovat jarní řepku?

Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

70-71

Novinky společnosti DuPont na rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72-73

Semenářství jetele lučního

Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.

74-76

Pro časnou sklizeň raných brambor fyziologicky starou sadbu

Prof. Ing. Karel Hamouz, CSc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

78-79

Aktuálne zhodnotenie úrodového potenciálu slnečnice ročnej

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD. Ing. Monika Töröková

80-81

Agrotechnika a nové odrůdy lupiny úzkolisté

Ing. Marek Podrábský

82-83

Hrachová siláž - Řešení bílkovinné výživy dojnic

Ing. Jan Šťastný, Ph.D.

84-87

Seznam doporučených odrůd jarního ječmene pro rok 2008

Ing. Vladimíra Horáková

86-89

Odrůdová skladba hrachu polního a bobu polního v ČR

Ing. Tomáš Mezlík

89

Nově registrované hybridy slunečnice

Ing. Marek Povolný

91

Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (ÚKZÚZ, 2004–2006)

Ing. Marek Povolný

92-99

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-93

Sortiment nabízených odrůd hrachu polního pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-95

Sortiment nabízených odrůd bobu polního pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

96-97

Sortiment nabízených odrůd sóji luštinaté pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98-99

Sortiment nabízených odrůd lupiny pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

100-101

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

102-103

Sortiment nabízených hybridů slunečnice pro rok 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

104-115

Jarní obilniny - herbicidy

KURENT

116-119

Řepka ozimá

KURENT

120

Možnosti výsevu náhradních plodin po zaorané ozimé řepce v závislosti na aplikovaných herbicidech

KURENT

121-123

Přehled nových registrací (21. 12. 2007–25. 1. 2008)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 54

Proseeds
detail