BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2008/9–10

Aktuálně

 • Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na září a říjen (str.: 4-5)

  Ing. Josef Gall

Legislativa

 • Řepka: začátek konce? Nová evropská legislativa o pesticidech ohrožuje budoucnost produkce řepky v Evropě (str.: 58-59)

  Česká asociace ochrany rostlin

Manuál

 • Řepka olejka (str.: 81)

  - použití regulátorů růstu na podzim
  - použití fungicidů s morforegulačním účinkem na podzim

  KURENT

 • Mák setý (str.: 82-85)

  - herbicidy - dvouděložné a jednoděložné plevele
  - graminicidy

  KURENT

 • Kmín kořenný (str.: 86-87)

  - herbicidy
  - graminicidy

  KURENT

 • Obilniny - použití regulátorů růstu na podzim (str.: 88)

  KURENT

Ochrana

 • Podzimní ochrana obilnin proti plevelům - nabídka herbicidů společnosti Agrovita (str.: 7)

  Ing. Pavel Kratochvíl

 • Jak v obilninách ekonomicky a účinně likvidovat plevele včetně chundelky (str.: 14)

  Ing. Jiří Krupka

 • Výskyt a regulace houbových chorob v řepce na podzim - použití klasických a morforegulačních fungicidů (str.: 22-24)

  Ing. Eva Plachká, Ph.D.

 • Biotická poškození cukrovky (23. část) - Klopušky a můry na cukrovce (str.: 32-33)

  Ing. Vít Bittner

 • Karanténní škodlivé organizmy okrasných a lesních rostlin na jižní Moravě (str.: 42-44)

  Ing. Otmar Vahala

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuální doporučení

Ing. Martin Bašta Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na září a říjen

Ing. Josef Gall

6

Sezóna skončila, sezóna začíná

Ing. Václav Jirka

7

Podzimní ochrana obilnin proti plevelům - nabídka herbicidů společnosti Agrovita

Ing. Pavel Kratochvíl

8-11

Problematika hubení vytrvalých plevelů v obilninách

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

12-13

Novinka pro ošetření porostů pšenice

Ing. Jaroslav Bašta

13

Heřmánky v obilninách - postemergentní aplikace

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

14

Jak v obilninách ekonomicky a účinně likvidovat plevele včetně chundelky

Ing. Jiří Krupka

15

Rezistentní plevele v České republice - turanka kanadská - Conyza canadiensis

Ing. Lucie Slavíková Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

16-17

Ambrózia palinolistá - Ambrózie peřenolistá

Ing. Petr Mižík

18-21

Rostlinné viry a jejich přenašeči

Ing. Josef Gall

22-24

Výskyt a regulace houbových chorob v řepce na podzim - použití klasických a morforegulačních fungicidů

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

26

Orius 2 EW - ekonomicky zajímavý fungicid

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

28

Lynx - má místo v řepce i na podzim

Ing. Jozef Šipek

29

Houbové choroby uskladněných jablek

Ing. Josef Gall

30-31

Skládkové choroby jablek

Ing. Jana Kloutvorová Ing. Jan Blažek, CSc. Ing. Miroslav Lánský

32-33

Biotická poškození cukrovky (23. část) - Klopušky a můry na cukrovce

Ing. Vít Bittner

34-37

Dojde v budoucnu k nárůstu polních škůdců?

Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.

37-38

Vliv zpracování půdy ve chmelnicích na užitečné organizmy

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

40-41

Osenice polní - nebezpečí nejen pro řepku olejku

Ing. František Muška, Ph.D.

42-44

Karanténní škodlivé organizmy okrasných a lesních rostlin na jižní Moravě

Ing. Otmar Vahala

45-47

Aktualizace Seznamu minoritních indikací

Ing. Jan Růžička Ing. Dan Spáčil

48-49

Brambory v roce 2008 - škodila hlavně plíseň a virózy

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

49-50

Rostlinné pesticidy (24. díl) - parcha saflorová - Leuzea carthamoides

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

51

Podzimní aplikace živin na list v řepce

Ing. Jaroslav Mráz

52-53

Polní dny Sója 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

54-55

V Blížkovicích hraje pšenice prim

Ing. Václav Jirka

56-57

10. Sladařský den se vydařil

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

58-59

Řepka: začátek konce? Nová evropská legislativa o pesticidech ohrožuje budoucnost produkce řepky v Evropě

Česká asociace ochrany rostlin

60-61

Kvalita a biologická hodnota osiv pšenice ozimé v podmínkách České republiky

Ing. Jan Šťastný, Ph.D. Prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc.

62-64

Množení osiva a sadby (4. část) - brambory

Ing. Miroslav Houba, CSc.

65-67

Zakládání porostů ozimé pšenice a dosažené výnosy při různém zpracování půdy

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Radek Vavera, Ph.D. Ing. Helena Kusá, Ph.D.

68-69

Sklizeň kukuřice na siláž v roce 2008

Ing. Milan Prokop

70-73

Co ovlivňuje výrobu kvalitní kukuřičné siláže pro vysokoprodukční dojnice?

Ing. Václav Jambor, CSc.

73

Čas sklizně sóji

Ing. Miroslav Houba, CSc.

74-76

Zpracování půdy a režim rostlinných živin ve chmelnicích

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

77-79

Parametry optimální doby a kvality sklizně cukrovky

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.

80

Přehled nových registrací (1. 7.–29. 8. 2008)

Ing. Jana Ondráčková

81

Řepka olejka

KURENT

82-85

Mák setý

KURENT

86-87

Kmín kořenný

KURENT

88

Obilniny - použití regulátorů růstu na podzim

KURENT

Celkem článků: 43

Proseeds
detail