Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2009/1

Aktuálně

 • Aktuální doporučení ochrany rostlin - leden a únor (str.: 4-5)

  Ing. Josef Gall

 • Nutřičně nejlepší česká řepka byla oceněna v Hluku (str.: 35)

  KURENT

Atlas

Legislativa

 • Dopady navrhovaných změn legislativy na ochranu rostlin - Revize EU-Směrnice Rady č. 91/414/EHS - o uvádění pesticidů na trh (str.: 50-53)

  Zelinářská unie Čech a Moravy

Manuál

 • Obilniny ozimé - ošetření proti plevelům na jaře (str.: 88-103)

  KURENT

Ochrana

 • Protugan 50 SC + Arrat - kompletní jarní ošetření 40 ha pšenice ozimé proti plevelům (str.: 6)

  Ing. Vladimír Čech

 • Jarní ochrana ozimých obilnin v souvislosti se změnami klimatu (str.: 8-9)

  Ing. Zdeněk Peza

 • Isoproturon 500 - novinka s rozšířenou registrací od společnosti AgroProtec (str.: 10-11)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Jaké jsou možnosti při moření jarních plodin v roce 2009? (str.: 24-25)

  Ing. Josef Drahorád

Osivo a sadba

 • KANGOO - novinka v sortimentu sladovnických odrůd jarního ječmene preferovaná sladovnami a pivovary (str.: 56-57)

  Ing. Václav Blažek, CSc.

 • Stabilní odrůdy pšenice jarní s kvalitou od E až po B (str.: 58-59)

  Ing. Petr Robotka

 • Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd jarního ječmene (SDO, 2004–2007) (str.: 68)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Pokračování - Agrotechnické vlastnosti odrůd jarního ječmene nabízených v roce 2009 (str.: 70)

  Ing. Vladimíra Horáková

 • Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ovsa setého pluchatého (SDO, 2004–2007) (str.: 72)

  Ing. Vladimíra Horáková

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého (ÚKZÚZ 2004–2007) (str.: 72)

  Ing. Vladimíra Horáková

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuální doporučení

Ing. Martin Bašta Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Aktuální doporučení ochrany rostlin - leden a únor

Ing. Josef Gall

6

Protugan 50 SC + Arrat - kompletní jarní ošetření 40 ha pšenice ozimé proti plevelům

Ing. Vladimír Čech

7

Rozrazily v ozimých obilninách

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

8-9

Jarní ochrana ozimých obilnin v souvislosti se změnami klimatu

Ing. Zdeněk Peza

10-11

Isoproturon 500 - novinka s rozšířenou registrací od společnosti AgroProtec

Ing. Lukáš Svoboda

11-13

Výsledky pokusů s herbicidy a stimulátory růstu v sóje

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc Ing. David Bečka, Ph.D.

14

Buriny čeľade makovité - Papaveraceae

Ing. Petr Mižík

15

Rezistentní plevele v České republice - Starček obecný - Senecio vulgaris

Ing. Lucie Slavíková Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

16-21

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny - inhibitory syntézy aminokyselin

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Veronika Venclová, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

22-23

Abiotická poškození máku (1. část)

Ing. Vít Bittner

24-25

Jaké jsou možnosti při moření jarních plodin v roce 2009?

Ing. Josef Drahorád

26-27

Blýskáček řepkový v řepce olejce

Ing. František Muška, Ph.D.

28

Rostlinné pesticidy (26. díl) - pimentovník - uplatnění nejen v kuchyni

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

29-31

Agrochemické skúšanie pôd a jeho potreba pre úspešnú rastlinnú výrobu

Ing. Stanislav Torma, PhD. Ing. Pavel Čermák, Ph.D.

32-33

Výnos a jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Václav Hosták Ing. Vladislav Balšánek

34-35

Luskoviny a co dál?

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

35

Nutřičně nejlepší česká řepka byla oceněna v Hluku

KURENT

36-37

Slunečnice a možnosti její ochrany nejen v roce 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

38-39

Prosperující olejniny do dalších let

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

40-41

Setkání pěstitelů řepky v Hluku

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

42-46

Ošetřování půdy v integrovaném pěstování chmele (2. část)

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

47-49

Oskeruše

Mgr. Vít Hrdoušek

50-53

Dopady navrhovaných změn legislativy na ochranu rostlin - Revize EU-Směrnice Rady č. 91/414/EHS - o uvádění pesticidů na trh

Zelinářská unie Čech a Moravy

54-55

Odrůdy jarního ječmene a jejich pěstování v suchých oblastech

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

56-57

KANGOO - novinka v sortimentu sladovnických odrůd jarního ječmene preferovaná sladovnami a pivovary

Ing. Václav Blažek, CSc.

58-59

Stabilní odrůdy pšenice jarní s kvalitou od E až po B

Ing. Petr Robotka

60-61

Jarní pšenice Granny - stabilita v jakosti a výnosu zrna

Ing. Ludmila Bobková, CSc.

62-63

Sladovnický ječmen bude jistotou

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Jiří Šilha, Ph.D.

64-65

Registrované odrůdy jarní pšenice a jarního tritikale

Ing. Vladimíra Horáková

65-67

Nově registrované odrůdy jarního ječmene a ovsa pluchatého v roce 2008

Ing. Olga Dvořáčková

66

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ 2005–2008)

Ing. Vladimíra Horáková

67

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarního tritikale nabízených v roce 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

68

Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd jarního ječmene (SDO, 2004–2007)

Ing. Olga Dvořáčková

69-71

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarního ječmene nabízených v roce 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70

Pokračování - Agrotechnické vlastnosti odrůd jarního ječmene nabízených v roce 2009

Ing. Vladimíra Horáková

71

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarní pšenice nabízených v roce 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72

Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ovsa setého pluchatého (SDO, 2004–2007)

Ing. Vladimíra Horáková

72

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého (ÚKZÚZ 2004–2007)

Ing. Vladimíra Horáková

73

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého nabízených v roce 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

73

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého nabízených v roce 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74-77

Nabídka odrůd jarních obilnin na rok 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-82

Seznam doporučených odrůd cukrovky na rok 2009

Ing. Lenka Hakaufová

83-85

Agrotechnické vlastnosti nabízených odrůd cukrové řepy pro rok 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84-87

Nabídka odrůd cukrové řepy na rok 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

88-103

Obilniny ozimé - ošetření proti plevelům na jaře

KURENT

102-104

Přehled nových registrací (1. 11.–23. 12. 2008)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 48

Proseeds
detail