BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2009/5

Aktuálně

 • Aktuální doporučení ochrany rostlin - květen a červen (str.: 4-9)

  Ing. Josef Gall

Atlas

 • Biotická poškození máku (2. část) - plíseň maková (str.: 50)

  Ing. Vít Bittner

 • Biotická poškození máku (3. část) - helmintosporióza máku (str.: 51)

  Ing. Vít Bittner

Manuál

 • Brambory (str.: 100-103)

  - fungicidy - ošetření proti plísni bramborové
  - insekticidy

  KURENT

 • Jádroviny (str.: 104-111)

  - vybraní škůdci v průběhu vegetace
  - insekticidy proti vybraným škůdcům

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (31. 3.–30. 4. 2009) (str.: 110-112)

  Ing. Jana Ondráčková

Ochrana

 • Jak a kdy na předsklizňové aplikace a aplikace na strniště (str.: 21)

  Ing. Jiří Krupka

 • Vplyv ošetrenia fungicídmi na ukazovatele technologickej kvality zrna jačmeňa siateho jarného (str.: 28-30)

  Ing. Eva Candráková, PhD.

 • Výskyt růžovění klasů pšenice (klasových fuzarióz) na pšenici ozimé v roce 2008 (str.: 31)

  Ing. Petr Kroutil, Ph.D.

 • Fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách (str.: 38-39)

  Ing. Petr Ort

Osivo a sadba

Technologie

 • Zvyšování produktivity pěstování řepky s použitím předsklizňové aplikace Agrovitalu (str.: 66-67)

  Ing. Lukáš Svoboda

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuální doporučení

Ing. Martin Bašta

4-9

Aktuální doporučení ochrany rostlin - květen a červen

Ing. Josef Gall

10-11

Agil - nejrychlejší graminicid

Ing. Jiří Vašek

12

Rezistentní plevele v České republice - bytel metlatý - Kochia scoparia

Ing. Lucie Slavíková Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

14-17

Zvládnutí dvouděložných plevelů v porostech cukrovky

Ing. František Fišer, CSc.

18-20

Posouzení vlivu nižších dávek herbicidů s jejich častějších aplikací na výnos a kvalitu řepy cukrové

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D. Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing. Roman Hnilička, Ph.D. Ing. Jan Valenta

21

Jak a kdy na předsklizňové aplikace a aplikace na strniště

Ing. Jiří Krupka

22-23

Přehled vybraných aplikací herbicidů a stimulátorů růstu v sóje

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc Doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D.

24-25

Fungicidy v jarním sladovnickém ječmeni

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

26-27

Zamir 40 EW - nový fungicid registrován

Ing. Jiří Vašek

28-30

Vplyv ošetrenia fungicídmi na ukazovatele technologickej kvality zrna jačmeňa siateho jarného

Ing. Eva Candráková, PhD.

31

Výskyt růžovění klasů pšenice (klasových fuzarióz) na pšenici ozimé v roce 2008

Ing. Petr Kroutil, Ph.D.

32-34

Analýza stratégie ochrany proti fuzarióze klasu

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

35

Zdravé porosty obilnin

Ing. Jiří Andr, Ph.D.

36-37

Fuzariózy klasu u pšenice na území ČR - výskyt a možnosti ochrany

Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Václav Šíp, CSc. Ing. Lenka Štočková

38-39

Fungicidní ochrana obilnin v různých pěstitelských podmínkách

Ing. Petr Ort

40-41

Hlízenka obecná v ozimé řepce

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

42

Hlízenka obecná na řepce olejce

Ing. Josef Pozděna, CSc.

44-45

Progresivní prostředek ochrany cukrovky zvyšující její technologickou jakost

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Petr Přibyl Ing. Vladimír Pour, CSc. Ing. Vladislav Balšánek

46-48

Mák a jeho nejrozšířenější onemocnění

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

49

Skladujeme obilí správně?

Ing. Juraj Lipták

50

Biotická poškození máku (2. část) - plíseň maková

Ing. Vít Bittner

51

Biotická poškození máku (3. část) - helmintosporióza máku

Ing. Vít Bittner

52-55

Šešuloví škodcovia na repke

Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

56-57

Škůdci máku a ochrana proti nim v roce 2009 (2. část)

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

58-61

Monitoring biodiverzity škůdců v travních a jetelových porostech

Ing. Jan Frydrych Ing. Martin Lošák Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Pavel Kolařík Prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.

62-63

Ochrana proti housenkám škodlivých motýlů

Ing. Zdeněk Peza

64

Plodomorky na obilninách

Ing. František Muška, Ph.D.

65

Rostlinné pesticidy (29. díl) - petúnie - nejen pro okrasu

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

66-67

Zvyšování produktivity pěstování řepky s použitím předsklizňové aplikace Agrovitalu

Ing. Lukáš Svoboda

68-69

Význam, vývoj a současný stav péče o půdu chmelnic v ČR

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

70-71

Osivo řepky za rozumnou cenu

Ing. Jiří Šilha, Ph.D.

72

Kvalitní „lepidlo“ - sázka na jistotu

Ing. Zdeněk Žák

73

Společná iniciativa CropLife

Česká asociace ochrany rostlin

74-75

Poučný jarní polní seminář ve Stupicích

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

76-77

Sklidit co nejvíc se Saaten-Union a OleoBras

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-81

Stimulátory, smáčedla, adheziva u ozimé řepky, sladovnického ječmene a jarního máku

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

81

Letošní aktivity APZL

Ing. Miroslav Houba, CSc.

82

Poškození polních plodin kroupami a možnosti rychlé regenerace porostů kombinací Almiron Silver + Almiro Ultra

Ing. František Muška, Ph.D. Ing. Michal Rokos

84-85

Aplikácia listových hnojív v systéme pestovania repky a repy cukrovej

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD. Ing. Igor Bobček

86

Vztah růstové fáze a aplikace živin na list

Ing. Jaroslav Mráz

88

Zinek a stimulace máku setého

Ing. Jiří Petrásek

89-99

Listová hnojiva do jarních obilnin a máku

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

100-103

Brambory

KURENT

104-111

Jádroviny

KURENT

110-112

Přehled nových registrací a minoritních použití (31. 3.–30. 4. 2009)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 47

Proseeds
detail