BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2011/11–12

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - co udělat před zimou (str.: 4-6)

  Ing. Josef Gall

 • Ochrana rostlin v roce 2011 - zdravotní stav ozimých řepek a obilnin na Moravě a ve Slezsku (str.: 10-12)

  Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

 • Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2011 (str.: 16-21)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 8. 2011–30. 9. 2011) (str.: 94-95)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

Osivo a sadba

 • Bayer vstupuje na trh s osivy (str.: 60)

  KURENT

 • Tři novinky pro vyšší výkon bioplynových stanic (str.: 62-63)

  Ing. Milan Prokop

 • Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů (str.: 72-75)

  Ing. Marek Povolný

 • Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů (str.: 76-79)

  Ing. Marek Povolný

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-6

Aktuální přehled ochrany rostlin - co udělat před zimou

Ing. Josef Gall

7-9

Ochrana rostlin v roce 2011 - zdravotní stav polních plodin v Čechách

Ing. Milena Bernardová Zkušební stanice Kluky

10-12

Ochrana rostlin v roce 2011 - zdravotní stav ozimých řepek a obilnin na Moravě a ve Slezsku

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

14-15

Průběh pěstitelského roku 2010/2011

Ing. Antonín Šandera

16-21

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2011

Ing. Josef Gall

22-24

Poškození polních plodin v roce 2011

Ing. Vít Bittner

25

Pohledy do minulosti z archívu Josefa Pozděny - obdělávání půdy

Ing. Josef Pozděna, CSc.

26-28

Vliv různých způsobů herbicidní ochrany a založení porostu na plevelná společenstva v Roundup Ready kukuřici

Ing. Magda Laksarová Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Veronika Venclová, Ph.D.

29-31

Výsledky poloprovozních pesticidních pokusů Sója 2011

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

32

Novinky Agrovity pro rok 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

33

Nové mořidlo osiv s novou účinnou látkou - Rancona 15 ME

Ing. Brořivoj Lhotský, CSc.

34

Dvě setkání nad porosty kukuřice

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

34-36

Aby dřevomorka domácí neškodila

Ing. Josef Gall

38-39

Škůdci čočky a fazolu

Ing. František Muška, Ph.D.

39

Poznáváme hmyz (10. díl) - brouci - červotočovití

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

40-41

Biodiverzita hmyzu u semenných porostů vojtěšky seté

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc. Ing. Jan Frydrych Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

42

Rostlinné pesticidy (52. díl) - Lippia citrodora - aloysie citronová

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

43

Pomocné látky v ochraně rostlin

Ing. Pavel Talich

44-45

Působení živin na choroby a škůdce rostlin - 1.

Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

46-47

Další kroky v inovacích u společnosti Bayer CropScience

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

48-49

Posklizňový metabolizmus cukrovky a její ochrana při skladování

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Prof. RNDr. Arnošt Kotyk, DrSc. Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.

50-52

Čirok (1) - charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy

Ing. Josef Holec, Ph.D. Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

53-54

Výkonnosť konopy siatej pestovanej na energetické účely

Ing. Štefan Žák, CSc. Ing. Roman Hašana, PhD. Ing. Soňa Gavurníková

55

Pôsobenie spracovania pôdy na bilanciu pôdnej organickej hmoty

Ing. Štefan Žák, CSc. Ing. Roman Hašana, PhD. Ing. Jozef Beluský, PhD. Ing. Katarina Hrčková

56-57

Bohatá přehlídka hybridů kukuřice

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

58-59

Široké možnosti využití kukuřice LG

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

59

Výzkumný ústav rostlinné výroby slaví 60 let

Ing. Pavel Talich

60

Bayer vstupuje na trh s osivy

KURENT

61

Spolehněte se na kvalitní hybridy kukuřice

Ing. Martina Poláková

62-63

Tři novinky pro vyšší výkon bioplynových stanic

Ing. Milan Prokop

64

Novinky kukuřice DEKALB, které předčí vaše očekávání

Ing. Roman Brtnický Ing. Zuzana Kulíšková

65

FarmSaat - kukuřice do nepohody

Ing. Marek Podrábský

66

Kterou? Odpověď je přímočará: LG 30.290

Ing. Jiří Matuš

67

Výnosné a spolehlivé hybridy

Ing. Anna Poubová

68-71

Nově registrované hybridy kukuřice

Ing. Marek Povolný

72-75

Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů

Ing. Marek Povolný

76-79

Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů

Ing. Marek Povolný

80-93

Kukuřice - sortiment nabízených hybridů pro rok 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-95

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 8. 2011–30. 9. 2011)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 41

Limagrain
detail