BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2012/8 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny ozimé (str.: 82-91)

  - Hubení plevelů na podzim
  - Společná balení herbicidů

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 6. 2012–30. 6. 2012) (str.: 92-96)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (8) - merlík bílý, lebeda lesklá a lebeda rozkladitá (str.: 8-9)

  Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

 • Racionálna regulácia metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách (str.: 22-23)

  Doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

 • Regulace řepky fungicidem Lynx s morforegulačním účinkem (str.: 33)

  Ing. Jozef Šipek

 • Poznáváme hmyz (18. díl) - čeledi vzpřímenkovití, předivkovití, zápředníčkovití, podkopníčkovití (str.: 41)

  Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (6) Monitoring výskytu škůdců pomocí feromonových lapačů - princip působení feromonů (str.: 54-57)

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

 • Rozložení chemické ochrany ozimých plodin během vegetačního roku v ČR a SR - Vybrané výsledky panelových studií 2009–2011 (str.: 60-62)

  Ing. Hana Steinbachová

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Herbicídy - obilniny ozimné (str.: 12-21)

  KURENT

Ochrana

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Václav Pavelka

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září

Ing. Josef Gall

8-9

Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (8) - merlík bílý, lebeda lesklá a lebeda rozkladitá

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

10-12

Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

13

Spolehlivé řešení plevelů v obilninách na podzim

Ing. Josef Suchánek

14-15

Legato Plus - vyžene plevele z obilnin

Ing. Jiří Vašek

16-19

Regulace problematických ozimých trávovitých plevelů v obilninách

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. Ing. Josef Holec, Ph.D.

20-21

Zaburinenosť pšenice ozimnej pri rôznom spôsobe obrábania pôdy

Ing. Štefan Žák, CSc. Ing. Soňa Gavurníková Ing. Roman Hašana, PhD. Ing. Katarina Hrčková

22-23

Racionálna regulácia metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

23

Hubení výdrolu řepky v obilninách

Ing. Ivan Procházka

24-25

Podzimní ochrana ozimých obilnin proti plevelům

Ing. Milena Bernardová

26

Roundup Rapid na strništi

Ing. Miroslav Hrobský

28-29

Stane se klejicha hedvábná významným plevelem ČR?

Ing. Josef Holec, Ph.D. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.

30

Agil - řepka bez výdrolu obilnin

Ing. Jiří Vašek

32

Široký záběr bez omezení

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

33

Regulace řepky fungicidem Lynx s morforegulačním účinkem

Ing. Jozef Šipek

34

Butisan Duo - inovace legendárního Butisanu 400 SC

Ing. Lubomír Zámorský

36

Pohledy do minulosti z archivu Josefa Pozděny - cesta pokroku

Ing. Josef Pozděna, CSc.

37

Likvidace výdrolu obilnin v řepce

Ing. Zdeněk Peza

38-39

Toprex - důležitý je dobrý start

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

40

Mšice v kukuřici seté

Ing. František Muška, Ph.D. Ing. Antonín Muška

41

Poznáváme hmyz (18. díl) - čeledi vzpřímenkovití, předivkovití, zápředníčkovití, podkopníčkovití

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

42

Možnosti ochrany proti virózám obilnin se rozšiřují

Ing. Josef Drahorád

43-45

Živočišní škůdci řepky v podzimním období

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

46-47

Kvetoucí nektarodárné porosty podpoří biodiverzitu

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

47

Rostlinné pesticidy (60. díl) - Annona squamosa - anona šupinatá

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

48-49

Působení živin na choroby a škůdce rostlin - 2.

Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

50-52

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové a možnosti jejich signalizace

RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

54-57

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (6) Monitoring výskytu škůdců pomocí feromonových lapačů - princip působení feromonů

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

57

Sledujte zdroje viróz - riziko stále trvá

Ing. Petr Filip

58-59

Adjuvanty (2.) - adjuvanty jako pomocné látky

Ing. Jaromír Janků Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

60-62

Rozložení chemické ochrany ozimých plodin během vegetačního roku v ČR a SR - Vybrané výsledky panelových studií 2009–2011

Ing. Hana Steinbachová

63

„Vedení“ porostu řepky na podzim

Ing. Peter Kolenčík

64-65

Základní hnojení řepky ozimé

Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

66-67

Podzimní výživa řepky ozimé

Ing. Jaroslav Mráz

68-69

Růst a vývoj řepky na podzim

Ing. Jaroslav Mach

70

Kukuřice mění svou tvář

Ing. Jiří Matuš

72

Termín sklizně kukuřice na siláž nově

Ing. Patricie Kolářová Ing. Milan Prokop

74-75

Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití

Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Pavel Fuksa, Ph.D. Ing. Petr Zábranský, Ph.D.

76-78

Kvalita rostlinných produktů - brambory

Doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

79-81

Acidifikace a kontaminace půdy

Ing. Jan Vopravil, Ph.D. Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. Ing. Tomáš Khel Ing. Pavel Novák, CSc. Ing. Taťána Vrabcová

82-91

Obilniny ozimé

KURENT

92-96

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 6. 2012–30. 6. 2012)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 44

Slovenská příloha

2-3

Jesenné herbicídne ošetrenie obilnín

Ing. Jozef Smatana, PhD.

4

Ochrana repky na jeseň prípravkami spoločnosti AGROVITA

Ing. Ervín Máťuš

5

Strnisko: nie je to len o odstraňovaní burín, ale... .

Ing. Martin Uhelák

6-7

Celest Extra - extra štart pre vaše obilniny

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

8-9

Jeseň - čas pre infekcie ozimín vírusmi

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

10-11

Toprex - dôležitý je dobrý štart

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

12-21

Herbicídy - obilniny ozimné

KURENT

Celkem článků: 7

Limagrain
detail