BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2013/1

Aktuálně

 • Výskyt chorob a škůdců obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2011/12 (str.: 6-9)

  Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

 • Hospodářsky významné choroby a škůdci polních plodin v roce 2012 (str.: 10-13)

  RNDr. Jan Juroch

 • Seznamte se s novým dodavatelem pesticidů v České republice (str.: 36)

  Ing. Zdeněk Žák

Legislativa

 • Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů pro ČR (str.: 36-39)

  Ing. Michal Hnízdil

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 11. 2012–30. 11. 2012) (str.: 94-96)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2009–2012) (str.: 48)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, 2009–2012) (str.: 50)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (2009–2011) (str.: 65-67)

  Ing. Marek Povolný

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-5

Aktuální přehled ochrany rostlin - únor

Ing. Josef Gall

6-9

Výskyt chorob a škůdců obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2011/12

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

10-13

Hospodářsky významné choroby a škůdci polních plodin v roce 2012

RNDr. Jan Juroch

14-18

Výskyt chorob a škůdců ovocných dřevin a révy v roce 2012

Ing. Petr Ackermann, CSc.

19

Ochrana řepky proti plevelům na jaře

Ing. Karel Sikora, Ph.D.

20

Poznáváme hmyz (21. díl) - čeleď obalečovití

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

21

Třásněnky v kukuřici seté

Ing. František Muška, Ph.D. Ing. Antonín Muška

22

Pohledy do minulosti z archivu Josefa Pozděny - výměnkáři

Ing. Josef Pozděna, CSc.

23

Ochrana ozimé řepky na jaře

Ing. Petr Filip

24

Rostlinné pesticidy (63. díl) - Aspilia africana

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

25

Moření obilnin a vedení porostu během vegetace

Ing. Pavel Krempa, PhD.

26

Odrůdové rozdíly v obsahu kadmia v semeni sóji

Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Ing. Ludmila Musilová Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Prof. Dr. Johann Vollmann

27

Vyrovnaný počáteční vývoj = základ profitability

Ing. Peter Kolenčík Ing. Petra Hašková

28

Založení kvalitních porostů ječmene a máku

Ing. Peter Kolenčík Ing. Petra Hašková

29

Včasná regenerace ozimů na jaře

Ing. Peter Kolenčík Ing. Petra Hašková

30-31

Výživa řepky dusíkem a sírou na jaře

Ing. Pavel Janík

32-33

Pěstitelé řepky se sešli v Hluku

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

33

Novinky Agrovity pro rok 2013

Ing. Pavel Talich

34-35

Další směry rozvoje společnosti Syngenta

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

35-36

Pokrok do podzemí přináší Vibrance Gold

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

36

Seznamte se s novým dodavatelem pesticidů v České republice

Ing. Zdeněk Žák

36-39

Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů pro ČR

Ing. Michal Hnízdil

40-41

Jak se připravit na aplikační sezonu

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

42-44

Hlízová voda - odpad při zpracování brambor na škrob nebo zajímavá surovina?

Doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. Ing. Veronika Bártová, Ph.D. Ing. Andrea Kamenová Ing. Adéla Brabcová

45

Novinky i praxí prověřené odrůdy od SOUFFLET AGRO

Ing. Jiří Cejtchaml Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková

46

Preferované odrůdy sladovnického ječmene Nickerson

Ing. Václav Blažek, CSc.

48

Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Olga Dvořáčková

49

Nové odrůdy jarního ječmene

Ing. Olga Dvořáčková

49

Obohacení sortimentu ovsů

Ing. Olga Dvořáčková

50

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Olga Dvořáčková

50

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa nahého (ÚKZÚZ, 2010–2012)

Ing. Olga Dvořáčková

51

Registrované odrůdy jarní pšenice

Ing. Vladimíra Horáková

52

Registrované odrůdy tritikale jarního

Ing. Vladimíra Horáková

52

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Vladimíra Horáková

52

Agrotechnické vlastnosti odrůd tritikale jarního nabízených v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

54

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2009–12)

Ing. Vladimíra Horáková

55

Agrotechnické vlastnosti odrůd pšenice jarní nabízených v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

55-61

Nabídka odrůd jarních obilnin na rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

56-57

Agrotechnické vlastnosti odrůd ječmene jarního nabízených v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

58-59

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého nabízených v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

60-61

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého nabízených v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

62-63

Královna se vrací

Ing. Milan Prokop

64

Slunečnice - světlo v moři populismu a byrokracie

Ing. Jiří Matuš

65-67

Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (2009–2011)

Ing. Marek Povolný

67-69

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70-71

Sortiment nabízených hybridů slunečnice pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72-73

Odrůdové pokusy se sójou v roce 2012

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

74-76

Odrůdová skladba luskovin

Ing. Tomáš Mezlík

77-81

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-79

Sortiment nabízených odrůd hrachu polního pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

80-81

Sortiment nabízených odrůd bobu polního pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82

Sortiment nabízených odrůd sóji pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82

Sortiment nabízených odrůd lupiny pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

83

Novinky firmy Pioneer

Ing. Přemysl Studničný

84

Nabídka čiroku pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

85

Zrnové čiroky pro zrno, siláž a bioplyn

Ing. Marek Podrábský

86-88

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

89-92

Ověřování výkonnosti odrůd cukrovky - SDO 2013

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

92-95

Přehled hospodářských vlastností odrůd cukrové řepy nabízených v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-96

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 11. 2012–30. 11. 2012)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 62

Limagrain
detail