BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2013/4 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen (str.: 4-6)

  Ing. Josef Gall

Legislativa

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (11) - rozhodování o provedení ochranných opatření - ekonomický práh škodlivosti a jeho využití při řízení ochrany rostlin (str.: 104-107)

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Manuál

 • Obilniny - fungicidy (str.: 116-125)

  KURENT

 • Společná balení fungicidů (str.: 126)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 2. 2013–28. 2. 2013) (str.: 127)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Moderní a účinná postemergentní kontrola plevelů v kukuřici (str.: 12-13)

  Ing. Stano Rajtár

 • Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (12) - violka rolní, rozrazil perský a rozrazil lesklý (str.: 14-15)

  Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

 • Nové možnosti fungicidní ochrany obilnin (str.: 46-47)

  Ing. Petr Ort

 • Agrovital - multifunkční pomocná látka vhodná do kombinací s moderními pesticidy (str.: 54-55)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Mavrik - nekompromisní k blýskáčkům, ohleduplný k včelám (str.: 75)

  Ing. Jiří Vašek

Technika

 • Omezování rizik spojených se setím osiv namořených přípravky s účinnou látkou clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid a fipronil (str.: 102-103)

  Ing. Petr Harašta, Ph.D.

Úvodník

Výživa a stimulace

 • NanoFYT Si® - nový pomocný přípravek se specifickým účinkem (str.: 98-99)

  Ing. Martin Pluhař

Slovenská příloha

Manuál

 • Obilniny - fungicídy (str.: 17-25)

  KURENT

 • Repka - fungicídy (str.: 26-27)

  KURENT

 • Slnečnica - fungicídy (str.: 28-29)

  KURENT

Ochrana

 • Inovovaná, moderná, účelná a flexibilná postemergentná ochrana kukurice proti burinám (str.: 2-3)

  Ing. Stano Rajtár

 • Ochrana listového aparátu a klasov obilnín prípravkami AGROVITA (str.: 5)

  Ing. Ervín Máťuš

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Milena Bernardová

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-6

Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen

Ing. Josef Gall

8-10

Postemergentní regulace plevelů v kukuřici

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

12-13

Moderní a účinná postemergentní kontrola plevelů v kukuřici

Ing. Stano Rajtár

14-15

Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (12) - violka rolní, rozrazil perský a rozrazil lesklý

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

16

Perspektivy luskovin v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

17

Monitor zachová kvalitu pšenice

Ing. Miroslav Hrobský

18-20

Odrůdová citlivost brambor k postemergentnímu ošetření metribuzinem

Ing Pavel Kasal, Ph.D.

22-24

Pokusy s herbicidy a antistresovými látkami v sóji v roce 2012

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

25

Minulý rok byl oříškem nejen v ochraně cukrové řepy

Ing. Josef Cvingráf

26-27

Herbicidy do cukrovky

Ing. František Fišer, CSc.

28-31

Herbicidní ochrana kmínu proti zaplevelení

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

32-33

Selektivita herbicidů v porostu konopí setého

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

34

Pohledy do minulosti z archivu Josefa Pozděny - kde se pivo vaří

Ing. Josef Pozděna, CSc.

35

Na „nové“ choroby s osvědčenými fungicidy

Ing. Josef Novák

36-39

Zkušenosti s chorobami pšenice za různého průběhu počasí

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

40-41

Mirador - nový fungicid se představuje

Ing. Jiří Vašek

42-43

Capalo + Osiris - pro intenzivní porosty obilnin

Ing. Aleš Raus, Ph.D.

44-45

Bumper Super - důmyslný fungicid do šesti plodin

Ing. Jiří Vašek

46-47

Nové možnosti fungicidní ochrany obilnin

Ing. Petr Ort

48-50

Fytopatogenní houby na listech ozimé pšenice v průběhu let a vliv počasí

RNDr. Josef Hýsek, CSc. Ing. Radek Vavera, Ph.D.

52-53

Amistar Opti Pack opět potvrdil vysokou úroveň ochrany obilnin

Ing. Renata Salavová

54-55

Agrovital - multifunkční pomocná látka vhodná do kombinací s moderními pesticidy

Ing. Lukáš Svoboda

56-58

Houbové choroby řepky ozimé a ochrana proti nim

Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Jiří Šimka Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

60-61

Amistar Xtra je jen jeden

Ing. Renata Salavová

62

Pictor - ochrana proti hlízence obecné a plísni šedé v řepce a slunečnici

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.

64

Při ochraně brambor postřikovač nezahálí

Ing. Lubomír Jůza

65

Stav řepky na „jaře“ a možnosti její ochrany přípravky společnosti DuPont

Ing. Gerhard Herda, Ph.D.

66-68

Vločkovitost hlíz bramboru a ochrana

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

70

Choroby máku (7) - sklerotiniová hniloba máku

Ing. Karel Říha, st. Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

71-73

Choroby máku a možnosti ochrany proti nim

Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Petr Vlažný, Ph.D.

74

Poznáváme hmyz (23. díl) - čeleď přástevníkovití

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

75

Mavrik - nekompromisní k blýskáčkům, ohleduplný k včelám

Ing. Jiří Vašek

76-77

Jarní řepka - plodina vyžadující intenzivní insekticidní ochranu

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

78-79

Škodlivost larev blýskáčka řepkového v řepce olejce

Ing. Josef Pozděna, CSc.

79

Hořčice - plodina relativně málo poškozovaná živočišnými škůdci

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

80-83

Zvyšuje se podíl populací blýskáčka řepkového rezistentních vůči insekticidům v ČR?

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Pavel Tóth, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

84-87

Regulace početnosti hmyzích škůdců na hrachu setém

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Pavel Kolařík

88-89

Rostlinné pesticidy (66. díl) - Laminaria digitata - čepelatka prstnatá

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

89

Stimulace a listová výživa kukuřice a slunečnice

Ing. Pavel Krempa, PhD.

90-92

Možnosti uplatnění biostimulátorů v technologii pěstování obilnin

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

93

Siapton - nové organické hnojivo a stimulátor

Ing. Brořivoj Lhotský, CSc.

94

Další novinky společnosti Trisol

Ing. Miloslav Mikla Ing. Jan Hošna

96-97

Energeny v pšenicích a řepkách

Ing. Jaroslav Mach

98-99

NanoFYT Si® - nový pomocný přípravek se specifickým účinkem

Ing. Martin Pluhař

100-101

Očista postřikovače po aplikaci

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

102-103

Omezování rizik spojených se setím osiv namořených přípravky s účinnou látkou clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid a fipronil

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

104-107

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (11) - rozhodování o provedení ochranných opatření - ekonomický práh škodlivosti a jeho využití při řízení ochrany rostlin

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

108-115

Listová hnojiva - jarní obilniny a mák

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116-125

Obilniny - fungicidy

KURENT

126

Společná balení fungicidů

KURENT

127

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 2. 2013–28. 2. 2013)

Ing. Pavel Talich

128

Roundup Flex - jarní aplikace proti plevelům

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 54

Slovenská příloha

2-3

Inovovaná, moderná, účelná a flexibilná postemergentná ochrana kukurice proti burinám

Ing. Stano Rajtár

4

Agrovital s novou registráciou poskytuje prakticky neobmedzené možnosti použitia

Ing. Štefánia Štefeková

5

Ochrana listového aparátu a klasov obilnín prípravkami AGROVITA

Ing. Ervín Máťuš

6-9

Mykotoxíny fuzárií v obilninách

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

10-13

Škodcovia obilnín v neskorom jarnom období

Ing. Ján Tancik, PhD.

14-16

Fungicídna ochrana repky ozimnej

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

17-25

Obilniny - fungicídy

KURENT

26-27

Repka - fungicídy

KURENT

28-29

Slnečnica - fungicídy

KURENT

Celkem článků: 9

Limagrain
detail