Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2013/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

  • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 4-7)

    Ing. Josef Gall

Legislativa

  • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (13) - rozhodování o provedení ochranných opatření - stanovení ekonomické hladiny škodlivosti pro zavíječe kukuřičného (str.: 44-48)

    Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Manuál

  • Obilniny - mořidla (str.: 106-109)

    KURENT

  • Obilniny - příprava ke sklizni (str.: 110-111)

    KURENT

  • Řepka olejka - příprava ke sklizni (str.: 112-114)

    KURENT

  • Hrách - příprava ke sklizni (str.: 115-116)

    KURENT

  • Sója - příprava ke sklizni (str.: 116)

    KURENT

  • Slunečnice - příprava ke sklizni (str.: 117)

    KURENT

  • Hořčice - příprava ke sklizni (str.: 117)

    KURENT

  • Jádroviny - fungicidy (str.: 118-125)

    KURENT

  • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 4. 2013–30. 4. 2013) (str.: 126-127)

    Ing. Pavel Talich

Ochrana

  • Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (14) - svlačec rolní a opletka obecná (str.: 8-9)

    Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

  • Adaptic - výborný na předsklizňové aplikace v obilí a řepce (str.: 10-12)

    Ing. Jiří Vašek

  • Arrest - snadnější sklizeň řepky s nižšími ztrátami (str.: 39)

    Ing. Zdeněk Peza

  • Agrovital v předsklizňové aplikaci - ochrana šešulí se silným výnosovým efektem (str.: 40)

    Ing. Lukáš Svoboda

Osivo a sadba

  • Nové odrůdy ozimého ječmene (str.: 64)

    - Leopard - nový dvouřadý ozimý ječmen
    - Paso - nový šestiřadý ozimý ječmen

    Ing. Václav Blažek, CSc.

  • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2009–2012) (str.: 75)

    Ing. Olga Dvořáčková

Technika

Technologie

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

  • Repka olejka - herbicídy jeseň (str.: 12-17)

    KURENT

  • Repka olejka - Herbicídy - trávovité buriny (str.: 16-17)

    KURENT

  • Repka olejka - Použitie fungicídov s morforegulačným účinkom na jeseň (str.: 18)

    KURENT

  • Repka olejka - Insekticídy - jesenné aplikácie (str.: 19)

    KURENT

  • Repka olejka - Morforegulátory - jeseň (str.: 20)

    KURENT

Ochrana

Osivo a sadba

  • Nová sezóna repky otvorila svoje brány a stáva sa realitou (str.: 6-7)

    Ing. Ivan Varečka

  • Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2013 (str.: 8-11)

    KURENT

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

8-9

Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (14) - svlačec rolní a opletka obecná

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

10-12

Adaptic - výborný na předsklizňové aplikace v obilí a řepce

Ing. Jiří Vašek

14-15

Předsklizňové aplikace herbicidů v obilninách

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

15

Vliv stimulátoru a fungicidu na výnos slunečnice v roce 2012

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Ing. Helena Zukalová, CSc. Mgr. Martin Vízek

16

Roundup Flex - nový desikant řepky ozimé

Ing. Miroslav Hrobský

17

Nově na sněť zakrslou

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

18-21

Ošetření osiva obilnin - účinnost fungicidních mořidel

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

21

Choroby máku (9) - Virózy

Ing. Karel Říha, st. Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

22-23

Vibrance Gold - revoluční novinka na trhu s mořidly

Ing. Renata Salavová

24-25

První zaznamenaný výskyt Phytopthora erythroseptica v České republice v roce 2012

Ing. Václav Krejzar, Ph.D. Ing. Iveta Pánková, Ph.D. Ing. Miloslava Táborská

26-28

Monitoring a škody způsobené bázlivcem kukuřičným

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

29

Ochrana kukuřice proti škůdcům

Ing. Ján Vojtko

30-31

Krytonosec makovicový na máku setém

Ing. Josef Pozděna, CSc.

32-33

Jak na krytonosce makovicového a bejlomorku makovou

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

34-35

Výskyt a škodlivost zrnokaze fazolového

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

36-37

Význam teplomilných hmyzích škůdců v porostech vojtěšky seté

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

38

Poznáváme hmyz (25. díl) - čeleď píďalkovití

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

39

Arrest - snadnější sklizeň řepky s nižšími ztrátami

Ing. Zdeněk Peza

40

Agrovital v předsklizňové aplikaci - ochrana šešulí se silným výnosovým efektem

Ing. Lukáš Svoboda

42

Rostlinné pesticidy (68. díl) - Backhousia citriodora

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

44-48

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (13) - rozhodování o provedení ochranných opatření - stanovení ekonomické hladiny škodlivosti pro zavíječe kukuřičného

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

50

Přípravky Galleko v porostech cukrové řepy a sóji

Ing. Miloslav Mikla

52-59

Ochranné vzdálenosti - zkrácení a omezení úletu v polních plodinách

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Pavel Talich

59

Setkání šlechtitelů a semenářů

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

60

Artoga - nejvýnosnější řepka na Vysočině

Ing. Ludmila Adamcová

60

Lohana - potřeby linie, výkonnost hybridu

Ing. Markéta Kollarová

62-63

Energetické žito umožňuje tři sklizně ve dvou letech

Ing. Marek Podrábský

64

Nové odrůdy ozimého ječmene

Ing. Václav Blažek, CSc.

66

Pohledy do minulosti z archivu Josefa Pozděny - rozloučení

Ing. Josef Pozděna, CSc.

67

Nové pšenice s výborným přezimováním

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

68-70

Nově registrované odrůdy ozimé pšenice

Ing. Vladimíra Horáková

72-73

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Vladimíra Horáková

74

Nově registrované odrůdy ječmene ozimého po sklizni 2012

Ing. Olga Dvořáčková

75

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Olga Dvořáčková

76

Významné hospodářské vlastnosti odrůd žita ozimého (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Vladimíra Horáková

76

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale ozimého (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Vladimíra Horáková

77

Novinky SOUFFET AGRO pro vyšší výnos!

Ing. Jiří Cejtchaml

78-98

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

80-89

Vlastnosti odrůd pšenice ozimé nabízené v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

90-93

Vlastnosti odrůd ječmene ozimého nabízeného v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-95

Vlastnosti odrůd žita ozimého nabízeného v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

96-97

Vlastnosti odrůd tritikale ozimého nabízeného v roce 2013

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

100-103

Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Pavel Fuksa, Ph.D. Ing. Luděk Procházka Bc. Markéta Gemerlová

104-105

Technologie zpracování půdy a zakládání porostů

Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.

106-109

Obilniny - mořidla

KURENT

110-111

Obilniny - příprava ke sklizni

KURENT

112-114

Řepka olejka - příprava ke sklizni

KURENT

115-116

Hrách - příprava ke sklizni

KURENT

116

Sója - příprava ke sklizni

KURENT

117

Slunečnice - příprava ke sklizni

KURENT

117

Hořčice - příprava ke sklizni

KURENT

118-125

Jádroviny - fungicidy

KURENT

126-127

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 4. 2013–30. 4. 2013)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 56

Slovenská příloha

2-4

Najvýznamnejší škodcovia repky v jesennom období

Ing. Ján Tancik, PhD. Ing. Ladislav Dulanský

5

Repky s istotou maximálnej úrody

Ing. Juraj Drgoňa

6-7

Nová sezóna repky otvorila svoje brány a stáva sa realitou

Ing. Ivan Varečka

8-11

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2013

KURENT

12-17

Repka olejka - herbicídy jeseň

KURENT

16-17

Repka olejka - Herbicídy - trávovité buriny

KURENT

18

Repka olejka - Použitie fungicídov s morforegulačným účinkom na jeseň

KURENT

19

Repka olejka - Insekticídy - jesenné aplikácie

KURENT

20

Repka olejka - Morforegulátory - jeseň

KURENT

20-21

Ako správne pripraviť repku ku zberu

Ing. Martin Uhelák

Celkem článků: 10

Proseeds
detail