BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2014/5

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen (str.: 4-11)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Brambor - fungicidy (str.: 116-121)

  KURENT

 • Brambor - Insekticidy (str.: 120-123)

  KURENT

 • Klasifikace přípravků vzhledem k ochraně vod a necílových organizmů (str.: 126-127)

  KURENT

 • Hrách - Insekticidy (str.: 128-129)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 3. 2014–31. 3. 2014) (str.: 130-131)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Ochrana obilnin proti klasovým chorobám (str.: 22-23)

  Ing. Petr Ort

 • Zamir 40 EW - znamenitá ochrana klasu potvrzena i výsledky z Německa (str.: 24-25)

  Ing. Jiří Vašek

 • Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (5) - choroby virové a bakteriální (str.: 31)

  Ing. Vít Procházka

 • Ochrana luskovin proti významným chorobám se zaměřením na hrách z hlediska zásad IOR (str.: 32-35)

  Mgr. Eliška Ondráčková

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (21) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu včel a přirozených opylovačů (str.: 54-57)

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Osivo a sadba

 • Výsledky zkoušení odrůd řepky olejky ozimé pro Seznam doporučených odrůd (str.: 87-89)

  Ing. Petr Zehnálek

 • Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2014 (str.: 92-103)

  Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Listová výživa a podpora fungicidního ošetření v porostech ječmene jarního (str.: 60)

  Ing. Lucie Dundálková

 • Přípravky Galleko pomohou porostům i při nedostatku vláhy (str.: 70)

  Ing. Miloslav Mikla

1

Úvodník

Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen

Ing. Josef Gall

12-13

Proč dochází k pozdnímu zaplevelení širokořádkových plodin

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

14-15

Agil - pět důvodů proč

Ing. Jiří Vašek

16-17

Možnosti spolehlivého herbicidního ošetření porostů kukuřice - Zkušenosti z praxe s přípravkem Arigo® 51 WG

Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Ing. František Tretera

18-21

Klasové choroby, jejich škodlivost a praktické souvislosti

Ing. Antonín Šandera

22-23

Ochrana obilnin proti klasovým chorobám

Ing. Petr Ort

24-25

Zamir 40 EW - znamenitá ochrana klasu potvrzena i výsledky z Německa

Ing. Jiří Vašek

26

Jaký přínos pro ekonomiku podniku má aplikace přípravku Retengo Plus?

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

28-30

Výskyt chorôb slnečnice v roku 2013 a odporúčania pre rok 2014

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

31

Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (5) - choroby virové a bakteriální

Ing. Vít Procházka

32-35

Ochrana luskovin proti významným chorobám se zaměřením na hrách z hlediska zásad IOR

Mgr. Eliška Ondráčková

36-39

Zásady výběru a aplikace fungicidů proti plísni bramboru

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

40-43

Zavíječ kukuřičný jako škůdce kukuřice pěstované na zrno i píci

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Pavel Kolařík

44-45

Hmyzí škůdci máku - krytonosec makovicový a bejlomorka maková

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

46-48

Ochrana brukvovité zeleniny vůči škůdcům

Ing. Kateřina Kovaříková Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

49

Poznáváme hmyz (34. díl) - řád dvoukřídlí III - čeleď muchnicovití, smutnicovití a bejlomorkovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

50-51

Pohled na jaro 2014 a možnosti regulace růstu obilnin

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

52

Rostlinné pesticidy (77. díl) - Aksamitníky - Tagetes spp. - rostliny nejen pro okrasu

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

53

Silwet Star - první a jediný originál

Ing. Petr Bušina

54-57

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (21) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu včel a přirozených opylovačů

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

58

Oslava století

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

59

Ověřený biostimulátor

Ing. Pavel Šíma Ing. Petr Babuška

60

Listová výživa a podpora fungicidního ošetření v porostech ječmene jarního

Ing. Lucie Dundálková

61

Jak stimulovat nejpěstovanější okopaniny?

Ing. Petra Hašková

62-63

Efektivní hnojení ozimé řepky na podzim

Ing. Petr Babiánek, Ph.D.

64-65

Efektivní hnojení ozimé řepky na podzim

Ing. Helena Bochová

66

Startujeme k vysokým výnosům

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

69

Nad řepkou v Červeném Újezdě

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

70

Přípravky Galleko pomohou porostům i při nedostatku vláhy

Ing. Miloslav Mikla

72

Nordika - nová česká odrůda ozimé pšenice

Ing. Václav Blažek, CSc.

74-75

Hybridy pro všechny termíny setí

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

76

Špičkový výnos s jistotou

Ing. Jiří Matuš

78-80

Doporučení k výběru odrůd řepky ozimé

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

82

Výběr odrůd řepky ozimé - doporučení pro letošní výsev

Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. Ing. Jiří Zeman

84-85

Rescator - vzpoura linií a postrach kombajnů

Ing. Petr Shejbal

85

Bonanza - zlatá horečka přichází!

Ing. Petr Shejbal

86

Novinky pro dobré výnosy

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

87-89

Výsledky zkoušení odrůd řepky olejky ozimé pro Seznam doporučených odrůd

Ing. Petr Zehnálek

89-91

Nově registrované odrůdy pro zásev 2014/15

Ing. Petr Zehnálek

92-103

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-103

Vlastnosti ozimé řepky nabízené v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

104-106

Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Jan Chyba

107-109

Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Michaela Škeříková

112-115

Pěstování kukuřice seté na pozemcích s mírně erozně ohroženou půdou

Ing. Marcel Herout, Ph.D. Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Ing. Jaroslav Urban, Ph.D. Ing. Václav Kadlec, Ph.D. Ing. Jan Srbek

116-121

Brambor - fungicidy

KURENT

120-123

Brambor - Insekticidy

KURENT

126-127

Klasifikace přípravků vzhledem k ochraně vod a necílových organizmů

KURENT

128-129

Hrách - Insekticidy

KURENT

130-131

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 3. 2014–31. 3. 2014)

Ing. Pavel Talich

131

Zprávy z úřední desky ÚKZÚZ

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Celkem článků: 52

Proseeds
detail