Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2014/7

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Řepka olejka - herbicidy, podzimní aplikace (str.: 89-99)

  - graminicidy
  - herbicidy
  - balíčky
  - klasifikace přípravků

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 5. 2014–31. 5. 2014) (str.: 100)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Změna spektra plevelů v ozimé řepce mezi sklizňovými lety 2004 až 2013 (str.: 16-17)

  Ing. Hana Steinbachová

 • Spolehlivé herbicidní ošetření řepky od společnosti AgroProtec (str.: 18-19)

  Ing. Martin Běhal

 • Regulace plevelů v semenných porostech jetele zvráceného (str.: 28-31)

  Ing. Petr Šmahel

 • Dobrá volba v řepce - Grounded - zvýší účinnost herbicidu a omezí vybělování (str.: 45)

  Ing. Jiří Vašek

 • Poznáváme hmyz (36. díl) - Řád dvoukřídlí V. - čeleď pestřenkovití, bzučivkovití a květilkovití (str.: 48-49)

  Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (22) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na rizika reziduí pesticidů v produktech (str.: 54-57)

  Ing. Pavel Talich

Osivo a sadba

Technika

 • MSP3 je v České republice - testování půdy přímo na podnicích začíná (str.: 73)

  Ing. Václav Jirka

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Dlouhodobé výsledky pozitivního vlivu M-Sunagreenu na růst kořenů a dalších parametrů porostů obilnin (str.: 68)

  Ing. Lucie Dundálková

1

Úvodník

Ing. Vladimír Řehák, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen

Ing. Josef Gall

8-10

Nové možnosti regulace plevelů v ozimé řepce v ČR

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

11-12

Herbicídne odporučenie BASF v repke

Mgr. Pavol Hrčka

14-15

MaxRaptor - predátor plevelů v řepce

Ing. Jiří Vašek

16-17

Změna spektra plevelů v ozimé řepce mezi sklizňovými lety 2004 až 2013

Ing. Hana Steinbachová

18-19

Spolehlivé herbicidní ošetření řepky od společnosti AgroProtec

Ing. Martin Běhal

20

Jak na dvouděložné plevele v řepce ozimé

Ing. Jiří Krupka

21

Řešení problematických plevelů v řepce ozimé

Ing. Josef Novák

22-24

Pryšec kolovratec v řepce olejce

Ing. Josef Pozděna, CSc.

25

Volba herbicidního ošetření řepky a její úskalí

Ing. Jan Valenta, MBA.

26-27

Současné možnosti omezení výskytu širokolistých šťovíků v trvalých travních porostech

Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

28-31

Regulace plevelů v semenných porostech jetele zvráceného

Ing. Petr Šmahel

32

Rostlinné pesticidy (79. díl) - Colocasia eaculenta - taro

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

34

Brasan Teridox pack - preemergentní ošetření řepky olejky s širokým záběrem

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

37-38

Riziko výskytu původce hnědé hniloby bramboru v tuzemské produkci brambor

Ing. Miloslava Táborská

39

Lamardor Difend Pack - nově proti sněti zakrslé

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

40-41

Bumper Super a Agrovital v technologickom systéme pestovania slnečnice ročnej

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

42-44

Zdraví kořenů rostlin

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

45

Dobrá volba v řepce - Grounded - zvýší účinnost herbicidu a omezí vybělování

Ing. Jiří Vašek

46-47

Ochrana vzcházejících rostlin řepky v letošním roce

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

48-49

Poznáváme hmyz (36. díl) - Řád dvoukřídlí V. - čeleď pestřenkovití, bzučivkovití a květilkovití

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

49

Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (7) - Abiotikózy a škůdci

Ing. Vít Procházka Ing. Věra Poláková

50-51

Možnosti ochrany semenných porostů jetele lučního před nosatčíky rodu Apion v ekologickém zemědělství

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

52

Příprava porostů ke sklizni - Roundup Flex usnadní sklizeň obilnin

Ing. Miroslav Hrobský

54-57

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (22) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na rizika reziduí pesticidů v produktech

Ing. Pavel Talich

58-60

O projektu okolí Centra Paula Klee a ochraně rostlin

Ing. MgA. Zdeněk Lokaj

61

Perspektivní novinky a odbyt pro odrůdy Nickerson

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

62-63

Pěstitele máku čeká příznivý rok

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

64-66

Hnojenie repky ozimnej

Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

67

Ozimé plodiny - ošetření před zimním klidem

Ing. Petra Hašková

68

Dlouhodobé výsledky pozitivního vlivu M-Sunagreenu na růst kořenů a dalších parametrů porostů obilnin

Ing. Lucie Dundálková

69

Matchball mezi A pšenicemi vyhrává

Ing. Pavel Stehlík

70

Saaten-Union chce v pšenici ozimé „zbourat“ trh

Ing. Luděk Novotný

71

Dagmar - nová pšenice se stabilní A kvalitou ze ŠS Hrubčice

Ing. Václav Blažek, CSc.

72

Systém automatického řízení osvědčený v praxi

Ing. Václav Jirka

73

MSP3 je v České republice - testování půdy přímo na podnicích začíná

Ing. Václav Jirka

74-77

Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky

Ing. Michaela Škeříková Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Vítězslav Krček Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

78-80

Jak kvalitně založit porosty ozimé řepky

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

81-83

Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu

Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková Ing. David Andert, CSc. Ing. Ilona Gerndtova

84-85

Zkušenosti s provozem bioplynové stanice se zřetelem na využití travních senáží

Ing. Tomáš Vašina Bc. Martin Hajda

86-88

Využití meziplodin v systémech hospodaření na půdě

Ing. Blanka Procházková, CSc. Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.

89-99

Řepka olejka - herbicidy, podzimní aplikace

KURENT

100

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 5. 2014–31. 5. 2014)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 45

Proseeds
detail