BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2014/9–10

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad (str.: 4-8)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny ozimé - regulátory růstu - podzimní aplikace (str.: 89)

  KURENT

 • Řepka ozimá - podzimní ošetření fungicidy a regulátory růstu (str.: 90-91)

  KURENT

 • Klasifikace přípravků vzhledem k ochraně vod a necílových organizmů (str.: 92-93)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 7. 2014–31. 7. 2014) (str.: 94-95)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Nový herbicid BeFlex - postrach plevelů ve všech ozimých obilninách (str.: 14-15)

  Ing. Martin Běhal

 • Použití přípravků firmy Chemtura v podzimním období (str.: 19)

  Ing. Petr Bušina

 • Lynx - nejlépe vyzkoušený na regulaci růstu a fungicidní ochranu řepky (str.: 31)

  Ing. Jozef Šipek

 • Orius 25 EW - na podzimní morforegulaci řepky stále vhodný (str.: 32-33)

  Ing. Jiří Vašek

 • Poznáváme hmyz (38. díl) - řád dvoukřídlí VII. - čeleď masařkovití, puklicovití, střečkovití, výkalnicovití (str.: 34-35)

  Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

 • Háďátko Scutellonema bradys - nové riziko pro pěstování brambor v Evropě? (str.: 36)

  Dr. Ing. Zdeněk Chromý

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (23) (str.: 37-41)

  Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem
  na rizika reziduí pesticidů v jablkách při nízkoreziduální produkci

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Osivo a sadba

Technika

Technologie

 • Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (9) - sklizeň a skladování (str.: 79)

  Ing. Vít Procházka

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-8

Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad

Ing. Josef Gall

9

Roundup Flex - jistota účinku za všech podmínek

Ing. Miroslav Hrobský

10

Silou Bizona a Corella proti plevelům v ozimech

Ing. Lubomír Jůza

12

Maraton - poslední rok bez omezení

Ing. Ondřej Klap

14-15

Nový herbicid BeFlex - postrach plevelů ve všech ozimých obilninách

Ing. Martin Běhal

16-18

Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (1)

Ing. Josef Holec, Ph.D. Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

19

Použití přípravků firmy Chemtura v podzimním období

Ing. Petr Bušina

20-21

Mrvka myší ocásek jako plevel na orné půdě

Ing. Josef Holec, Ph.D. Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.

22-24

Poľnohospodárstvo Číny z pohľadu slovenských pôdoznalcov

Ing. Stanislav Torma, PhD. Prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. RNDr. Štefan Koco, PhD. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. Prof. Yanan Tong Dr. Lianyou Liang Dr. Puhui Ji Tingyu Hou

25-27

Virové choroby obilnin a možnosti jejich regulace

Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Jan Ripl, Ph.D. Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

28-30

Časné napadení ozimých obilnin houbovými chorobami

Mgr. Jana Palicová, Ph.D. Ing. Pavel Bartoš, DrSc.

31

Lynx - nejlépe vyzkoušený na regulaci růstu a fungicidní ochranu řepky

Ing. Jozef Šipek

32-33

Orius 25 EW - na podzimní morforegulaci řepky stále vhodný

Ing. Jiří Vašek

34-35

Poznáváme hmyz (38. díl) - řád dvoukřídlí VII. - čeleď masařkovití, puklicovití, střečkovití, výkalnicovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

36

Háďátko Scutellonema bradys - nové riziko pro pěstování brambor v Evropě?

Dr. Ing. Zdeněk Chromý

37-41

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (23)

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

42-45

Polní dny Sója 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

46

Rostlinné pesticidy (81. díl) - Ocimum basilicum - bazalka pravá

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

47-49

Vliv statkových a minerálních hnojiv na ekonomiku hnojení

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

50-51

Význam hnojení organickou hmotou a důsledky jeho vynechávání

Ing. Barbora Badalíková Ing. Jaroslava Bártlová, Ph.D.

52-53

Rast repky ozimnej a neskorá aplikácia dusíku na jeseň

Ing. Juraj Béreš Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

54

Route - podzimní regulace řepky bez stresu

Ing. Brořivoj Lhotský, CSc.

56-58

Vliv výrobních oblastí a hnojení na kvalitu zrna pšenice ozimé

Ing. Eva Kunzová, CSc. Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D.

59

Ovlivnění technologické jakosti cukrovky biostimulátory

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Ing. Stanislav Smrčka Ing. Vladislav Balšánek

60

Přípravky Galleko pomohou při startu nové vegetace

Ing. Tibor Rybárik

62

Zrnové hvězdy se značkou LG

Ing. Jiří Matuš

64

AKP - EDDY - zařízení pro rychlé a bezpečné plnění postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

65

Agrio před velkými změnami

Ing. Ivan Olšan

66-67

Zařízení pro aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

68-71

Aktuální nabídka návěsných postřikovačů

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

72-75

Aktuální nabídka samojízdných postřikovačů

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

76-79

Vliv technologie strip till na výnosové parametry ozimé řepky

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Ing. Miloslav Šindelář

79

Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (9) - sklizeň a skladování

Ing. Vít Procházka

80-81

Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice

Dr. Ing. Jan Pivec Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Jan Chyba

82-83

Pícní plodiny jako obnovitelné zdroje energie v projektu ReStEP

Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. Ing. Pavel Fuksa, Ph.D. Ing. Mgr. Lukáš Pacek Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

84-88

Vlastnosti kořenů a produkce rostlin

Ing. Ladislav Bláha, CSc. Ing. Anna Heřmanská

89

Obilniny ozimé - regulátory růstu - podzimní aplikace

KURENT

90-91

Řepka ozimá - podzimní ošetření fungicidy a regulátory růstu

KURENT

92-93

Klasifikace přípravků vzhledem k ochraně vod a necílových organizmů

KURENT

94-95

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 7. 2014–31. 7. 2014)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 42

Proseeds
detail