BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2016/1

Aktuálně

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10. 2015–30. 11. 2015) (str.: 127-129)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2015 (str.: 30-32)

  Ing. David Fryč

Osivo a sadba

 • Čínské genetické zdroje pšenice ozimé hodnocené v Ruzyni (str.: 62-65)

  Ing. Jiří Hermuth

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2012–15) (str.: 68-69)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, 2012–15) (str.: 71)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (ÚKZÚZ, 2012–2014) (str.: 116)

  Ing. Marek Povolný

Technika

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Biostimulace sóje luštinaté v roce 2015 - maloparcelkové pokusy s přípravky Galleko v podmínkách nedostatku srážek (str.: 56)

  PhDr. Lenka Gallová

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-8

tuální přehled ochrany rostlin - únor

Ing. Josef Gall

9

První rok ADAMA

Ing. Pavel Talich

10-13

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2014/15

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

14-20

Výskyt chorob a škůdců obilnin ve vegetačním ročníku 2014/15

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek Ing. Jan Bílovský Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D. Ing. Simona Růžková RNDr. Ivana Svačinová, Ph.D. Mgr. Akvile Jonavičiené Ing. Petr Vlažný, Ph.D.

21-23

Poznámky k výskytu chorob, škůdců a zdravotnímu stavu porostů řepek na Moravě a ve Slezsku

Ing. Jan Bílovský RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D. Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

24-25

Výskyt chorob, škůdců a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2015

Ing. Petr Ackermann, CSc.

29

Japonská kvalita a spolehlivost - to je síla Sumi Agro Czech

Ing. Gyöngyi Bezděková

30-32

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2015

Ing. David Fryč

33

Rezistence třásněnek vůči insekticidům (4. díl)

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Pavel Tóth, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

34-36

Degradace reziduí pesticidů v hlávkách chmele

Ing. Kamil Holý, Ph.D. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc.

36-37

Milníky v ochraně rostlin (10)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

38-39

Bakterie Xylella fastidiosa - nová hrozba pro evropské pěstitele

Dr. Ing. Zdeněk Chromý

40-41

Racionální používání přípravků na ochranu rostlin

Ing. Michal Hnízdil Ing. Václav Peterka

42-45

Nanopesticidy

Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Mgr. Dana Trávníčková Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

46

Rostlinné pesticidy (93. díl) - Combretum micranthum - kinkeliba

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

48-49

Okénko agronoma

Ing. David Bečka, Ph.D.

49-50

Prosperující olejniny

Ing. Pavel Talich

52

Sója v Přítokách u Kutné Hory

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

53

Přínos stimulace osiva pomocí přípravku TS Osivo

Ing. Miloslav Mikla

54-55

Maximalizujte výnosový potenciál plodin s N-Lockem

Ing. Petr Vlažný, Ph.D.

56

Biostimulace sóje luštinaté v roce 2015 - maloparcelkové pokusy s přípravky Galleko v podmínkách nedostatku srážek

PhDr. Lenka Gallová

58-61

Co ukazují výsledky měření klíčivosti a vitality semen vybraných plodin v průběhu kalendářního roku

Ing. Ladislav Bláha, CSc. Ing. Jiří Hermuth

62-65

Čínské genetické zdroje pšenice ozimé hodnocené v Ruzyni

Ing. Jiří Hermuth

66

Široká nabídka pro jaro od Selgenu

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

67

Odrůdy jařin co nezklamou

Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková Ing. Žaneta Hrnčířová

68-69

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2012–15)

Ing. Olga Dvořáčková

68-70

Novinky jarního ječmene

Ing. Olga Dvořáčková

70

Nové odrůdy ovsa

Ing. Olga Dvořáčková

71

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa nahého (2012–15)

Ing. Olga Dvořáčková

71

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, 2012–15)

Ing. Olga Dvořáčková

72

Přehledy odrůd tritikale jarního

Ing. Vladimíra Horáková

72-73

Přehledy odrůd pšenice jarní

Ing. Vladimíra Horáková

73

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2012–15)

Ing. Vladimíra Horáková

74

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2012–15)

Ing. Vladimíra Horáková

75

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarní pšenice nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

76-83

Nabídka odrůd jarních obilnin pro rok 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

76-77

Agrotechnické vlastnosti odrůd ječmene jarního nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-79

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

80-81

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

83

Agrotechnické vlastnosti odrůd tritikale jarního nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84-85

Nabídka čiroku pro rok 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84-85

Sortiment nabízených hybridů čiroku pro rok 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

86-91

Ověřování výkonnosti odrůd cukrovky - SDO 2016

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

92-93

Agrotechnické vlastnosti odrůd řepy cukrové nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-96

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98-101

Výsledky odrůdových pokusů se sójou při průběhu počasí v roce 2015

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

102

Široká nabídka obilnin a luskovin od společnosti Limagrain

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

103

Jednoleté pícniny vylepší bilanci krmiv

Ing. Marek Podrábský

104

Boxer - nově registrovaná odrůda hrachu

Ing. Václav Blažek, CSc.

106-108

Doporučené odrůdy hrachu a sóje pro zásev 2016

Ing. Tomáš Mezlík

109-113

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-111

Agrotechnické vlastnosti odrůd hrachu polního nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

112-113

Agrotechnické vlastnosti odrůd bobu polního nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

114

Agrotechnické vlastnosti odrůd sóji luštinaté nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

115

Agrotechnické vlastnosti odrůd lupiny nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116

Významné hospodářské vlastnosti hybridů slunečnice (ÚKZÚZ, 2012–2014)

Ing. Marek Povolný

117

Nově registrované hybridy slunečnice

Ing. Marek Povolný

118

Zdravé a výnosné slunečnice s vysokou rentabilitou

Ing. Jiří Matuš

119-121

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

122-123

Agrotechnické vlastnosti hybridů slunečnice nabízených v roce 2016

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

124-126

Příprava postřikovače před aplikační sezonou

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

127-129

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10. 2015–30. 11. 2015)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 64

Limagrain
detail