BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2016/4 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen (str.: 4-10)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Fungicidy - pšenice, ječmen (str.: 134-151)

  KURENT

 • Fungicidy - řepka (str.: 152-157)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 2. 2016–29. 2. 2016) (str.: 158-159)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Ekonomická regulace heřmánkovitých plevelů a pcháče osetu v osevním sledu (str.: 16)

  Ing. Jaroslav Bašta

 • Ošetření kukuřice proti plevelům za všech podmínek - Balaton Plus, Story, Equip Ultra a Samson Extra (str.: 17)

  Ing. Josef Cvingráf

 • Postemergentní regulace nejen problematických plevelů v kukuřici - doporučení společnosti AgroProtec (str.: 22-23)

  Ing. Stano Rajtár

 • Mandarin - životabudič nejen pro vaše obilniny (str.: 46)

  Ing. Dušan Sem

 • Xtra výhodná nabídka nejpoužívanějších fungicidů (str.: 48-49)

  Ing. Eva Kabylová

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (36) - Sledování výskytu škodlivých organizmů - choroby (6) (str.: 60-61)

  Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

 • Ošetření obilnin přípravky společnosti AgriStar (str.: 62)

  Bc. Pavel Knor

 • Boscalidový ochranný štít - unikátní řešení ochrany řepky od BASF - Pictor - všestranný fungicid (str.: 70)

  Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

 • Agrovital - použití multifunkční pomocné látky na podporu účinnosti přípravků na ochranu rostlin (str.: 75)

  Ing. Jaroslav Holeček

Osivo a sadba

 • Revolucí na trhu liniových odrůd je nová linie CSZ 3011 s výkonností hybridu (str.: 121)

  Ing. Petr Blažek

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Jadroviny - fungicídy (str.: 8-15)

  KURENT

 • Vinič - fungicídy (str.: 16-27)

Ochrana

 • Predchádzať a ochrániť - fungicídne a morforegulačné ošetrenia repiek a obilnín (str.: 7)

  Ing. Marián Macko

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Antonín Šandera

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen

Ing. Josef Gall

11

Monitor proti pýru plazivému a jeho ekonomický efekt

Ing. Miroslav Hrobský

12-13

Několik faktů o účinné látce pinoxaden

Ing. Renata Salavová

14-15

Zákonitosti šíření ježatky kuří nohy na orné půdě

Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. RNDr. Dana Kohoutová, CSc.

16

Ekonomická regulace heřmánkovitých plevelů a pcháče osetu v osevním sledu

Ing. Jaroslav Bašta

17

Ošetření kukuřice proti plevelům za všech podmínek - Balaton Plus, Story, Equip Ultra a Samson Extra

Ing. Josef Cvingráf

18-21

Možnosti regulace plevelů v kukuřici

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Ing. Kristýna Kysilková

22-23

Postemergentní regulace nejen problematických plevelů v kukuřici - doporučení společnosti AgroProtec

Ing. Stano Rajtár

24-27

Bolehlav plamatý a další plevele v kmínu

Ing. Josef Pozděna, CSc.

28-30

Spektrum plevelů brambor - změny a možnosti regulace

Ing Pavel Kasal, Ph.D.

32

Corum - výborné herbicidní ošetření luskovin

RNDr. Jana Volková

34-35

Regulace plevelů v sóji v roce 2015

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

36-38

Rezidua herbicidů v zelenině

Ing. Jaroslav Šuk Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

39

Postavte fungicidní hradbu se Sinconilem

Ing. Veronika Brzobohatá

40-43

Fungicidní ochrana pšenice ozimé

Ing. Vojtěch Kašpar Ing. Tomáš Fiala

44-45

Kantik - stačí položit jednou

Ing. Jiří Vašek

46

Mandarin - životabudič nejen pro vaše obilniny

Ing. Dušan Sem

48-49

Xtra výhodná nabídka nejpoužívanějších fungicidů

Ing. Eva Kabylová

50-52

Hrdza plevová na Slovensku v rokoch 2014 a 2015

Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. RNDr. Darina Muchová, PhD. Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

54

Milníky v ochraně rostlin (13)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

56-57

Překonat očekávání není samozřejmé

Ing. Vladimír Sys

58

Bontima - specialista pro jarní sladovnické ječmeny

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

60-61

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (36) - Sledování výskytu škodlivých organizmů - choroby (6)

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

62

Ošetření obilnin přípravky společnosti AgriStar

Bc. Pavel Knor

64-67

Ošetření proti bílé hnilobě řepky a signalizace rizika napadení

Ing. Eva Plachká, Ph.D. Ing. Jana Poslušná

68-69

Custodia - váš poklad bude v bezpečí

Ing. Jiří Vašek

70

Boscalidový ochranný štít - unikátní řešení ochrany řepky od BASF - Pictor - všestranný fungicid

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

72-74

Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015

Mgr. Eliška Ondráčková RNDr. Michal Ondřej, CSc.

75

Agrovital - použití multifunkční pomocné látky na podporu účinnosti přípravků na ochranu rostlin

Ing. Jaroslav Holeček

76

Mospilan je evergreen

Ing. Gyöngyi Bezděková

78-80

Výskyt blýskáčka řepkového v posledních letech a ochrana proti škůdcům řepky rezistentním vůči insekticidům

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

81

Jarní škůdci obilnin

Ing. Róbert Chalás

82-85

Neobvyklá abiotická a biotická poškození máku

Ing. Jiří Havel, CSc.

86

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Pavel Tóth, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

88

Rostlinné pesticidy (96. díl) - Cupressus lusitanica - cypřiš

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

89-91

Příprava postřikové jíchy a míchání pesticidů

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

92

Luskoviny 2016 - seminář v Jaroměřicích

Ing. Miroslav Houba, CSc.

94-95

Okénko agronoma

Ing. Pavel Talich

96

Ochrana repky olejnej a obilnín po otvorení vegetácie (2. časť)

Ing. Mária Sekerková, CSc.

97

Starostlivosť o zdravotný stav porastov jarného jačmeňa sa prejaví na úrode

Ing. Mária Sekerková, CSc.

98-100

Průnik fosforu do půdních profilů v různých oblastech České republiky

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

101

Stimulace Lignohumátem a LignoAktivátorem

Ing. Zora Marková Špirakusová

102

Komentář ke stavu porostů

Ing. Jaroslav Mach

102-103

Vliv inhibitorů na působení dusíkatých hnojiv

Ing. Jaroslav Mráz

104

Aktifol Mag - listová výživa a aktivace účinnosti fungicidů

Ing. Lucie Dundálková

105-115

Listová hnojiva - jarní obilniny a mák

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116-118

Mimokořenová výživa cukrovky

Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna Karel Borovička Ing. Vít Bittner

119

Zkušenosti se stimulací kukuřice v Hrotovicích

Ing. Adam Nawrath Ing. Petra Hašková

120

Na brambory s Bayerem

Ing. Pavel Talich

121

Revolucí na trhu liniových odrůd je nová linie CSZ 3011 s výkonností hybridu

Ing. Petr Blažek

122-123

Všude je chleba o dvou kůrkách

Ing. Milena Mařáková

124-127

Vliv agrotechnických faktorů na výnos, kvalitu a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v roce 2015

Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. Ing. Petr Vrtílek Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

128-130

Zakládání porostů a hnojení kukuřice v sušších oblastech

Ing. Helena Kusá, Ph.D. Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Radek Vavera, Ph.D.

131-133

Práce s postřikovačem pokračuje i po aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

134-151

Fungicidy - pšenice, ječmen

KURENT

152-157

Fungicidy - řepka

KURENT

158-159

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 2. 2016–29. 2. 2016)

Ing. Pavel Talich

160

Roundup Flex - jarní aplikace před setím

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 60

Slovenská příloha

2

Intenzívne pestovanie obilnín s Adamou

Ing. Ervín Máťuš

4

Ako dosiahnuť vysokú úrodu a chrániť obilniny pred chorobami?

Ing. Miroslav Demo Ing. Matúš Czakó

6

Obilniny v starostlivosti profesionálov

Ing. Miroslav Béreš

7

Predchádzať a ochrániť - fungicídne a morforegulačné ošetrenia repiek a obilnín

Ing. Marián Macko

8-15

Jadroviny - fungicídy

KURENT

16-27

Vinič - fungicídy

28

Ako viesť porast hybridnej pšenice počas vegetácie

Ing. Zoltán Apacs

Celkem článků: 7

Proseeds
detail