Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2017/11–12

Aktuálně

 • Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2017 (str.: 4-8)

  Ing. Josef Gall

 • Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2016/17 v Čechách, výhled na jaro 2018 (str.: 10-13)

  Ing. Milena Bernardová

 • Pěstitelský ročník 2016/17 - souvislosti, trendy a možnosti změn (str.: 18-21)

  Ing. Antonín Šandera

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 8.–30. 9. 2017) (str.: 102-105)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2017 (str.: 28-31)

  Ing. David Fryč

 • Co je nového v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin (str.: 43-45)

  Ing. Andrea Blažková

Osivo a sadba

 • Kukuřice s označením „do suchých podmínek“ (str.: 53)

  Mgr. Marek Sojka

 • Vysoké výnosy kukuřice nedělá pouze kvalitní osivo, ale i výborný servis (str.: 63)

  Ing. Petr Fuksík

 • Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů (2015–2016) (str.: 70-73)

  Ing. Marek Povolný

 • Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů (2015–2016) (str.: 74-77)

  Ing. Marek Povolný

Technika

 • Společnost AKP v České republice a na Slovensku - 26 let existence firmy a 14 let s Mazzotti (str.: 93)

  Ing. Pavel Vacek-Veselý

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Bilancia draslíka v poľnohospodárskych pôdach - sú jej výsledky objektívne? (kritický pohľad) (str.: 46)

  Ing. Stanislav Torma, PhD.

 • Prípravky Galleko® a ich význam pri zakladaní porastov pšenice ozimnej (str.: 48)

  Mgr. Martin Šotik

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-8

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2017

Ing. Josef Gall

10-13

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2016/17 v Čechách, výhled na jaro 2018

Ing. Milena Bernardová

14-17

Poškození polních plodin v roce 2017

Ing. Vít Bittner

18-21

Pěstitelský ročník 2016/17 - souvislosti, trendy a možnosti změn

Ing. Antonín Šandera

22-23

Invazní rostliny v lesním hospodářství (4) - obrana

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

24-26

Kalamitní výskyt virových chorob v řepce v sezoně 2016/17

Mgr. Veronika Konradyová (Říčařová), Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Ing. Eva Zusková

27

Kalendář dobrého hospodáře - Listopad a prosinec

Ing. Josef Pozděna, CSc.

28-31

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2017

Ing. David Fryč

32-33

Sonido - osvědčená jistota proti škůdcům vzcházející kukuřice

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

34-38

Rezidua pesticidů v orných půdách České republiky

Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Ing. Martina Hvězdová Mgr. Petra Kosubová, Ph.D. Ing. Petra Dinisová Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. Mgr. Marek Šudoma Mgr. Lucia Škulcová Dr. Ing. Milan Sáňka Mgr. Markéta Svobodová Bc. Lucia Krkošková Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. Mgr. Natália Neuwirthová Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.

39

Rostlinné pesticidy (112. díl) - Salvia officinalis - šalvěj lékařská

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

40-42

Česká asociace ochrany rostlin - pomocník zemědělců i profesionálů

Ing. Michal Vokřál, CSc. Ing. Eliška Princová

43-45

Co je nového v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin

Ing. Andrea Blažková

46

Bilancia draslíka v poľnohospodárskych pôdach - sú jej výsledky objektívne? (kritický pohľad)

Ing. Stanislav Torma, PhD.

48

Prípravky Galleko® a ich význam pri zakladaní porastov pšenice ozimnej

Mgr. Martin Šotik

50-52

Současný stav agrochemického zkoušení půd, vývoj obsahu přístupných živin a půdní reakce

Ing. Michaela Smatanová, Ph.D.

53

Kukuřice s označením „do suchých podmínek“

Mgr. Marek Sojka

54-55

Hybridy kukuřice RAGT pro maximální výnos a zisk

Ing. Luďka Kernerová

56-58

Vliv hybridu a výsevku na výnos silážní kukuřice

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D. Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

59

Dva nové hybridy se špičkovou stravitelností

Ing. Anna Poubová

60

Aktuální nabídka hybridů kukuřice od společnosti Syngenta

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

62

Zrnový matador v ÚKZÚZ i na poli

Ing. Milena Mařáková Ing. Michal Adler

63

Vysoké výnosy kukuřice nedělá pouze kvalitní osivo, ale i výborný servis

Ing. Petr Fuksík

64-65

Špičková genetika pro spolehlivost a výnosovou stabilitu

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

66-69

Nově registrované hybridy kukuřice v roce 2017

Ing. Marek Povolný

70-73

Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů (2015–2016)

Ing. Marek Povolný

74-77

Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů (2015–2016)

Ing. Marek Povolný

78-91

Kukuřice - sortiment nabízených hybridů pro rok 2018

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92

Kukuřice a slunečnice ve Žlunicích

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

93

Společnost AKP v České republice a na Slovensku - 26 let existence firmy a 14 let s Mazzotti

Ing. Pavel Vacek-Veselý

94-95

Příprava postřikovače na zimu - Poslední důležitý krok po ukončení sezony

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

96-101

Technologické postupy zakládání porostů vícedruhových směsí meziplodin

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Stanislav Petrásek Ing. Lubomír Mrázek Ing. Jiří Kunte

102-105

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 8.–30. 9. 2017)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 35

Proseeds
detail